Teatrımız inkişaf mərhələsini yaşayır

 

Müsahibim Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının direktoru, əməkdar artist Mübariz Həmidovdur

 

- Mübariz müəllim, bildiyimiz kimi, rəhbərlik etdiyiniz teatr 80 illik tarixini yaşayır. Bu teatrın yubileyi əlamətdar hadisələrlə yadda qalacaq. Yəqin ki, dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuş yaradıcı kollektiv dünya standartlarına cavab verən teatr səhnəsində daha uğurlu tamaşalarla çıxış edəcəklər. - Bildiyiniz kimi, artıq 135 yaşlı Azərbaycan Milli Peşəkar Dünyəvi Teatrı müstəqillik dövründə özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymaqdadır. Ölkəmizin ali qanunverici orqanı tərəfindən teatr və teatr fəaliyyəti haqqında qanunun təsdiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında" 19 fevral 2007-ci il tarixli Sərəncamı, habelə, dövlət başçımızın daha bir müvafiq Sərəncamı ilə ölkənin aparıcı teatr-tamaşa müəssisələrinin əsaslı təmiri və dünya standartlarına uyğun yenidən qurulması, sənət ocaqlarında çalışan yaradıcı şəxslərə dövlətin xüsusi diqqət və qayğısı, onların yüksək sənət nailiyyətlərinə görə vaxtaşırı fəxri adlarla, Prezident təqaüdü və mükafatları ilə təltif edilməsi bizə, bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan teatrının şərəfli keçmişi olduğu kimi, parlaq gələcəyinə də bu gün zəmanət vermək mümkündür. Azərbaycan Milli Peşəkar Dünyəvi Teatrının inkişafında özünəməxsus ənənələri və şanlı tarixi olan 80 yaşlı Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının da layiqli yeri vardır. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı yarandığı ilk gündən əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinin, uşaq və yeniyetmələrin, xüsusilə, gənc nəslin mənəvi-estetik tərbiyəsinin inkişafı, bədii anlamının, ictimai mövqeyinin formalaşması, yüksək vətəndaşlıq, humanistlik, milli-mədəni dəyərlərə hörmət və rəğbət hissinin aşılanması sahəsində böyük işlər görməkdədir. Elə bu məqsədlə də repertuarımızda dünya və Azərbaycan klassiklərinin əsərlərinə geniş yer verilir. Hazırda teatrımızın binası yüksək, müasir texnika və texnologiya ilə təchiz olunmaqla, yenidənqurma işləri aparılır. Hesab edirəm ki, əldə olunmuş uğurlarla arxayınlaşıb yeni, daha müasir avadanlıqla təmin edilmiş teatr binasında əvvəlki ab-hava ilə işləmək günümüzün tələblərinə heç də cavab verməyən əsas amillərdən biri olardı. - Bildiyimiz kimi, teatr sahəsində islahatlar aparılır. Bu islahatlar peşəkar teatrın inkişafı yönümündə ciddi addımlardır. Bunun nəticəsi kimi, sizin teatrda fəaliyyətdə olan rus bölməsi Rus Dram Teatrı ilə birləşdirildi və bu, heç də birmənalı qarşılanmadı. - Azərbaycan teatr məkanında uzun illərdən bəri peşəkar teatr mütəxəssisləri və əsil teatrlar Azərbaycan teatrının sonrakı inkişafına təkan verən, onun nikbin sabahını təmin edən mükəmməl islahatların aparılmasını səbirsizliklə gözləyirdilər. Nəhayət, bu günlərdə neçə illər ərzində düşünülüb-daşınılmış, ölçülüb-biçilmiş teatr reformasının ilkin mərhələsinə start verildi. Belə ki, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının rus bölməsi Dövlət Rus Dram Teatrının truppası ilə birləşdirildi. Əlbəttə ki, özünün hazır repertuarı ilə. Məqsəd paytaxtımızda fəaliyyət göstərən uzun illik tarixə və ənənəyə malik Dövlət Rus Dram Teatrının yeni qurulub istifadəyə verilmiş binasında daha yüksək bədii səviyyəli səhnə əsərlərinin hazırlanmasını, eyni zamanda, daha dinamik və çevik truppanın yaradılmasını, rusdilli tamaşaçıların müxtəlif janrlı tamaşaları eyni məkanda izləməsini təmin etməkdir. Təbii ki, hər hansı bir yenilik, islahat heç də həmişə birmənalı qarşılanmır. Necə ki, hələlik, iki teatr truppasının birləşməsinə "Zerkalo" qəzetinin iyul 2008-ci il tarixli sayında bildirilən münasibət kimi... Məqalənin ümumi ab-havasından və məzmunundan bəlli olur ki, müəlliflər müasir teatr sənətində baş verən proseslərə dərindən nüfuz etməmiş və ya edə bilməmişlər. Bununla da, oxucuda onun qərəzli və sifarişlə yazılması, ölkədə aparılacaq teatr islahatlarına inamsızlıq, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iyun ayının 25-də Dövlət Rus Dram Teatrında iki truppanın iştirakı ilə keçirilən görüşdəki səmimi və ətraflı çıxışına istehzalı münasibət fikrini yaradırdı. Amma zaman sübut etdi ki, islahatların aparılması labüddür və sözügedən məqalənin müəllifləri bəlkə də özləri də bilmədən eyni amala xidmət edən iki truppanı bir-birinə qarşı qoyurlar. Məqalədə təəssüf hissi doğuran məqamlardan biri də, məsələnin mahiyyətinə varmadan, ən azı, teatr rəhbərləri ilə əlaqə saxlamadan, Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının Dövlət Rus Dram Teatrına birləşdirilmiş rus bölməsinin hazır repertuarının taleyi haqqında həqiqətə uyğun olmayan versiyaların irəli sürülməsidir. Real olanı isə budur ki, Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının rus truppasına məxsus 11 tamaşa bütün əmlakı ilə (dekorasiya, kostyum, rekvizit, musiqi) birlikdə Dövlət Rus Dram Teatrına təhvil verilməsi üçün hazırlıq işləri artıq başa çatmışdır. Gənc Tamaşaçılar Teatrının rus bölməsi hər il MDB ölkələrində çıxış edirdi. Sözügedən truppa bir çox rejissorların klassik əsərlərini oynayıb. Zənnimcə, Azərbaycan teatr sənətinin inkişafı naminə aparılan islahatlara, görülən və görüləcək işlərə şübhə ilə baxmaq yox, daha obyektiv mövqedən yanaşaraq, proseslərə qərəzsiz münasibət bildirmək daha məqsədəuyğun olardı.

 

Səs.- 2008.- 17 iyul.- S. 12.