Cabbarlı A.

 

Dövrün inkişaf və quruculuq salnaməsi

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada "Azərbaycan" qəzetinin son beş ilinin elektron versiyasının təqdimat mərasimi keçirildi

 

Təqdimat mərasimini giriş sözü ilə açan M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov "Azərbaycan" qəzetinin yaradıcı kollektivinə xeyirxah missiyaya görə təşəkkürünü bildirmiş, ötən dövrün salnaməsinin elektron variantının bütövlükdə Azərbaycan xalqına və dövlətinə xidmət edəcəyinə əmin olduğunu vurğulamışdır.
Son illər hüquqi-siyasi və sosial-iqtisadi sahələrdə, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu və demokratikləşmə proseslərində qazanılan nailiyyətlər bu gün hər bir vətəndaşın qürur mənbəyi, ölkəmizin beynəlxalq məkanda əldə etdiyi misilsiz nüfuzun zəmini kimi dəyərləndirilir. İnkişafın dinamikasına görə dünyada lider mövqeyini saxlayan Azərbaycan bu gün həm də Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyini və rifahını təmin edən mühüm gücə çevrilib və regionun əsas söz sahibi kimi qəbul edilir. Mərasimdə çıxış edən "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqov ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının mühüm parametrləri üzərində dayandı, əldə olunan nailiyyətlərin xalqın sosial rifah halının yüksəlməsindəki rolundan bəhs etdi. Son dörd ildə iqtisadiyyatın həcmi iki dəfə, büdcə xərcləri isə on dəfə artmışdır. Yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən 16 faizə enmiş, ölkənin əsas sosial problemlərindən sayılan çadır şəhərcikləri tamamilə ləğv edilmişdir. 2003-cü illə müqayisədə 2007-ci ildə dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə: müdafiə xərcləri 6 dəfə, səhiyyə xərcləri 4,6 dəfə, təhsil xərcləri 3,1 dəfə, sosial müdafiə xərcləri 2,8 dəfə artmışdır. Bəxtiyar Sadıqov bütün bunları uğurla həyata keçirilən dövlət proqramlarının real nəticələri kimi dəyərləndirdi. Bildirdi ki, ötən müddət ərzində 40-dək dövlət proqramının, ona əlavələrin və digər sənədlərin böyük əksəriyyətinin icrası nəzərdə tutulduğundan bir il qabaq - dörd ildə təmin edilmişdir.
2003-2007-ci illər ərzində ölkədə gedən möhtəşəm quruculuq prosesi rəsmi dövlət nəşri olan "Azərbaycan" qəzetinin səhifələrində də parlaq əksini tapmışdır. Bütün bu nailiyyətləri əks etdirən göstəricilər indi artıq tarixə çevrilən faktlardır. Ancaq "Azərbaycan" qəzetinin son beş illik elektron versiyasını nəzərdən keçirdikdə həmin günlərin xronologiyasını yenidən göz önündə canlandırmaq olur. B.Sadıqov mərasim iştirakçılarına məlumat verərək söylədi ki, burada həm sənədlər toplusu, həm bir-birindən maraqlı fotoşəkillər, həmçinin dövlət başçısının nitq və çıxışları, onların şərhləri, maraqlı reportajlar da əks olunmuşdur. "Jurnalistika qeyri-adi peşələrdəndir. Jurnalistlər qarşısında duran əsas vəzifə baş verən hadisələri operativ, obyektiv, qərəzsiz və tərəfsiz şəkildə işıqlandırmaq, oxuculara, ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Jurnalistlər arasında belə bir deyim var ki, qəzetin ömrü bir günlükdür. Hər yeni nömrə işıq üzü görən kimi əvvəlki qəzet arxiv materialına çevrilir. Amma bu, ilk baxışda belədir. Qəzetin, hər hansı nəşrin ikinci ömrü kitabxanalarda davam edir. Biz də çalışdıq ki, qəzetimizin materiallarına sizin kitabxananın kollektivinin köməyi ilə ikinci həyat bağışlayaq. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində bizim kompüter, internet haqqında təsəvvürümüz olduqca bəsit idi. İndi yeni texnologiyalar həyatımıza, məişətimizə möhkəm daxil olub. Bunlarsız keçinmək mümkün deyil. Odur ki, qəzetlərin elektron variantının yaradılması, oxuculara çatdırılması olduqca əhəmiyyətlidir".
Bəxtiyar Sadıqov bildirdi ki, əsrimiz informasiya texnologiyalarının yüksək tərəqqi dövrü və artıq hər bir ailənin qlobal internet məkanının istifadəçisi olduğu yüzillikdir. Bu gün oxucular, araşdırmaçılar uzaq və yaxın keçmişi heç də arxivlərdə, kitabxanalarda deyil, virtual dünyanın real mənbələrində axtarır, məhz buradan bəhrələnirlər. Bu gerçəkliyi nəzərə alan "Azərbaycan" qəzeti də respublikamızın sosial-iqtisadi yüksəlişinin yeni mərhələsinin obyektiv öyrənilməsi və mükəmməl tədqiqatı prosesinə töhfəsini bu layihə ilə verməyi özünün tarixi borcu və şərəf işi sayır. Yeni mərhələnin elektron "Azərbaycan" salnaməsi müstəqil dövlətimizin nailiyyətlərindən qürur duyanlar, respublikada gedən proseslərdən məlumat almaq arzusunda olan diaspor təşkilatları üçün də dəqiq və etibarlı mənbədir. "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqov bu layihənin gerçəkləşdirilməsində əməyi olan hər kəsə, ilk növbədə, elektron versiyanın sistemli şəkildə oxuculara çatdırılmasında xüsusi xidmətləri olacaq M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın kollektivinə yeni nailiyyətlər və cansağlığı arzuladı.
Prezidentin İcra Aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri Vüqar Əliyev Azərbaycanda gedən demokratikləşmə, liberal islahatların aparılması prosesində mətbuatın mühüm rolundan danışdı, "Azərbaycan" qəzetinin təqdim etdiyi elektron versiyasının elmi işçilərin, tarixçilərin və siyasətçilərin, tələbələrin ürəyindən olacağına əminliyini vurğuladı. V.Əliyev bildirdi ki, bu təşəbbüs olduqca gözəl başlanğıcdır və çox güman, digər mətbuat orqanları da ona qoşulacaqlar. Prezident Aparatının rəsmisi qeyd etdi ki, indi ölkədə internet şəbəkəsi geniş yayılmışdır.
Yalnız Azərbaycan domenində 6 minədək internet saytı, 1 milyonadək internet istifadəçisi var. İndi ölkədə 900-dən artıq internet klubu fəaliyyət göstərir. 30-dan çox provayder qeydə alınıb. Bu gün insanlar qəzetlərin artıq tarixə çevrilmiş səhifələrini vərəqləməkdənsə, onu internet vasitəsilə izləməyi daha üstün tuturlar. Çox qədim şərəfli tarixə malik "Azərbaycan" qəzetinin oxucular üçün çox böyük imkanlar yaratdığı təqdir olunmalıdır. Bu addım virtual kitabxananın formalaşmasında yeni mərhələ kimi dəyərləndirilməlidir. Bu fikirlər Vüqar Əliyevə məxsusdur.
Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının rəhbəri Firudin Qurbanov "Azərbaycan" qəzetinin hazırladığı elektron versiyanı ölkənin mədəni həyatında mühüm hadisə hesab etdiyini bildirdi. Prezidentin İcra Aparatı İşlər İdarəsi Kitabxanasının direktor müavini Zakir İsmayılov nəcib təşəbbüsə görə redaksiya kollektivinə təşəkkür etdi yaradıcı heyətə müraciətlə dedi ki, bu addım qəzetin ömrünü on illərlə, yüz illərlə uzatmağa şans verib. "Xalq qəzeti" adından danışan Tahir Aydınoğlu dövrün elektron salnaməsini yaradan həmkarlarını təbrik etdi, bu təşəbbüsün reallaşmasını dövlətçiliyə xidmətin əyani ifadəsi kimi qiymətləndirdi. Vurğuladı ki, milli mətbuat gününün bayram edildiyi bir vaxtda keçirilən bu tədbir ölkə mətbuatının tarixində unudulmaz günlərdən biri kimi qalacaq.
Mərasimin sonunda "Azərbaycan" qəzeti redaksiyasının hazırladığı dövrün salnaməsini əks etdirən elektron versiyanın diskləri M.F.Axundov adına Respublika Milli Kitabxanasına Prezidentin İcra Aparatı İşlər İdarəsi Kitabxanasına, habelə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə təqdim edildi. Mərasimdə belə bir yekdil inam ifadə olundu ki, "Azərbaycan" qəzetinin son beş ili əhatə edən elektron versiyası sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələsinin mükəmməl salnaməsi kimi elektron informasiya məkanının istifadəçiləri tərəfindən dəyərli mənbə kimi qəbul ediləcək.

 

Azərbaycan.- 2008.- 25 iyul.- S. 4.