Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 5 iyun tarixli 374-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, ¹10, maddə 606; 2002-ci il, ¹4, I kitab, maddə 165; 2007-ci il, ¹ 7, maddə 709, ¹10, maddə 938) 11-ci maddəsinin 3-cü hissəsində "və rekreasiya" sözləri ",turizm və rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin.
II. "Heyvanlar aləmi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, ¹8, maddə 470; 2004-cü il, ¹2, maddə 57, ¹7, maddə 505, ¹11, maddə 902; 2007-ci il, ¹10, maddə 938) 12-ci maddəsinin ikinci hissəsində "istirahət (rekreasiya)" sözləri "turizm rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin.
III. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, ¹8, maddə 478; 2001-ci il, ¹12, maddə 736; 2002-ci il, ¹5, maddələr 237, 241; 2003-cü il, ¹1, maddə 11, ¹6, maddə 256, ¹8, maddə 423; 2004-cü il, ¹2, maddə 59, ¹6, maddə 415, ¹10, maddə 761; 2006- il, ¹2, maddə 67, ¹6, maddə 478, ¹8, maddə 657, ¹11, maddə 932; 2007-ci il, ¹1, maddə 3, ¹8, maddə 745; Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 1 aprel tarixli 588-IIIQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 18-ci maddənin 2-ci bəndinin altıncı abzasında "turizm " sözləri "turizm rekreasiya, habelə" sözləri ilə əvəz edilsin, ",istirahət (rekreasiya)" sözləri çıxarılsın.
2
. 24-cü maddənin 1-ci bəndində 2-ci bəndinin beşinci abzasında "istirahət (rekreasiya)" sözləri "turizm rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin.
3. 28-ci maddənin adında, 1-ci 4-cü bəndlərində "istirahət (rekreasiya)" sözləri "turizm rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin.
4. 46- maddənin 1-ci bəndinin səkkizinci abzasında "istirahət (rekreasiya)" sözləri "turizm v
ə rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin.
IV. "Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri obyektləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, ¹7, maddə 479, 2003-cü il, ¹1, maddə 8; 2004-cü il, ¹2, maddə 57, 2006- il, ¹8, maddə 657; 2007-ci il, ¹8, maddə 745) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 9-cu maddənin birinci hissəsində "istirahət (rekreasiya) " sözləri "turizm rekreasiya," sözləri ilə əvəz edilsin.
2. 11-ci maddənin birinci hissəsinin yeddinci abzasında, 22-ci maddənin üçüncü abzasında, 23-cü maddənin birinci hissəsinin d
ördüncü abzasında ikinci hissəsində hər iki halda, 24-cü maddənin birinci hissəsində "istirahət (rekreasiya)" sözləri "rekreasiya" sözü ilə əvəz edilsin.
3. 26- maddənin ikinci, üçüncü dördüncü hissələrində "istirahət (rekreasiya) sözləri "turizm rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin
.
4. 42-ci maddənin birinci hissəsində "turizm, istirahət (rekreasiya) " sözləri "turizm rekreasiya," sözləri ilə, ikinci hissəsində "turizm, xidmət istirahət (rekreasiya)" sözləri "xidmət, turizm rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin.
V. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, ¹8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, ¹1, maddə 24, ¹3, maddə 139, ¹7, maddə 455, ¹11, maddələr 680, 698, ¹12, maddə 731; 2002-ci il, ¹1, maddə 9, ¹4, I kitab, maddə 165, ¹5, maddələr 234, 237, 239, ¹6, maddə 326, ¹8, maddə 463, ¹ 12, maddə 692; 2003-cü il, ¹1, maddələr 3, 13, 23, ¹4, maddələr 177, 178, ¹5, maddə 228, ¹6, maddələr 257, 276, 279, ¹8, maddələr 407, 425, ¹12, I kitab, maddələr 676, 696, II kitab, maddələr 713, 714; 2004-cü il, ¹1, maddələr 6, 7, 10, 13, ¹4, maddələr 200, 201, 204, ¹5, maddələr 313, 314, 317, 321, ¹6, maddə 397, ¹8, maddələr 596, 597, ¹10, maddələr 762, 779, ¹11, maddə 900, ¹12, maddə 973; 2005-ci il, ¹1, maddələr 5, 6, ¹2, maddə 61, ¹4, maddələr 272, 273, 275, 278, ¹6, maddələr 462, 466, ¹7, maddə 576, ¹8, maddələr 691, 692, ¹10, maddələr 875, 877, 904, ¹11, maddələr 993, 994, 995, ¹12, maddələr 1083, 1085; 2006- il, ¹2, maddələr 64, 68, ¹3, maddələr 219, 220, 223, 225, ¹5, maddə 385, ¹6, maddə 478, ¹11, maddələr 923, 924, 932, ¹12, maddələr 1005, 1020, 1024; 2007-ci il, ¹1, maddələr 3, 4, ¹2, maddələr 65, 68, ¹5, maddələr 397, 398, 401, 440, ¹6, maddələr 560, 561, 562, 579, ¹8, maddə 757, ¹10, maddələr 935, 936, 938, 940, ¹11, maddələr 1048, 1049, 1053, 1070, 1077, 1080, 1089, 1091, ¹12, maddələr 1195, 1211, 1217, 1218; 2008-ci il, ¹2, maddə 47, ¹3, maddələr 146, 152, 159; Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 1 aprel tarixli 574-IIIQD, 578-IIIQD nömrəli qanunları) 104.1-ci maddəsində " rekreasiya" sözləri ", turizm rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin.
VI. "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, ¹8, maddə 519; 2005-ci il, ¹4, maddə 271; 2007-ci il, ¹ 10, maddə 938) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 12-ci maddənin adında "istirahət (rekreasiya) sözləri "turizm rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin.
2. 12.1-ci maddədə "istirahət (rekreasiya), müalicə, turizm," sözləri "müalicə, turizm rekreasiya," sözləri ilə əvəz
edilsin.
VII. "Ovçuluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, ¹5, maddə 316; 2005-ci il, ¹4, maddə 272) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 22.2-ci maddədə " istirahət (rekreasiya) sözləri ", turizm rekreasiya" sözləri ilə əvəz edilsin.
2. 23.0.2-ci 25.1.7-ci maddələrdə "istirahət (rekreasiya)" sözləri "rekreasiya" sözü ilə əvəz edilsin.
3. 25.3-c
ü maddədə "turizm, istirahət (rekreasiya) " sözləri "turizm rekreasiya," sözləri ilə əvəz edilsin.
VIII. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 2 iyun 2008-ci il

 

Azərbaycan.- 2008.- 29 iyun.- S. 2.