Qafar T.

 

Azərbaycanın turizm ölkəsi kimi tanınacağı gün uzaqda deyil

 

Prezident İlham Əliyev 20 iyun 2008-ci il tarixli fərmanı ilə Turizm və rekreasiya zonaları haqqında nümunəvi Əsasnaməni təsdiq etmişdir

 

Azərbaycanın zəngin təbiəti, iqlimi, şəlalələri və dağ çeşmələri, min illərin yadigarları olan tarixi-memarlıq abidələri bu diyarda turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Xəzərin 800 kilometr uzunluqda qızıl qumlu sahilləri, ecazkar mənzərəli dağlarımız, şaqraq səsli çaylarımız dünyanın istənilən ölkəsinin turistləri üçün arzu olunan səyahət marşrutlarıdır. Yəni Azərbaycanda turizmi inkişaf etdirmək, bu sahəni neft-qaz amilindən sonra iqtisadiyyatın ən əhəmiyyətli sahəsinə çevirmək üçün hər bir şərait var. "Biz indi bu sahəyə çox böyük diqqət göstəririk. Turizm infrastrukturunun möhkəmlənməsinə böyük həcmdə vəsait yönəldilir"- deyən Prezident İlham Əliyev əlavə edir ki, turizmi inkişaf etdirmək üçün infrastrukturun-yolların, aeroportların, mehmanxanaların və digər obyektlərin yaradılması ən zəruri məsələlərdir.

Ölkə Prezidentinin təsdiq etdiyi "Turizm və rekreasiya zonaları haqqında nümunəvi Əsasnamə"nin giriş hissəsində qeyd olunur ki, belə zonalar insanların əyləncəsini, istirahətini, müalicəsini və sağlamlığını təmin edən, müvafiq infrastruktura malik olan, ekoloji, tarixi, iqtisadi və mədəni əhəmiyyət daşıyan ərazilərdir. Turizmin davamlı inkişafının və bu istiqamətdə olan layihələrdə bölgələrin iştirakı bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına güclü təsir göstərən amildir. Konkret olaraq qeyd edək ki, turizmin köməyi ilə tarix və mədəniyyət mərkəzlərinin, nadir təbiət mənzərələrinin, spesifik turist xidməti obyektlərinin təbliği ölkənin tanıdılmasının, xarici dövlətlərlə yanaşmanın, dünyaya inteqrasiyanın mühüm şərtlərindən biri hesab olunur. Beş illik dövrü əhatə edən Əsasnamə Respublika Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin turizmin inkişafı üçün görəcəyi işlərin baş planıdır. Bu işlər dövlət nəzarəti altında icra olunacaqdır.

Azərbaycanda turizmin inkişafı dövlət başçısı İlham Əliyevin daimi diqqətindədir. Prezident iştirak etdiyi hər bir mötəbər yığıncaqda, xüsusilə beynəlxalq tədbirlərdə xarici şirkətləri təkcə neft-qaz sahələrində deyil, turizm sahəsində də ölkəmizlə əməkdaşlığa dəvət edir. Bu mənada, iki il əvvəl İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin turizm nazirlərinin Bakıda keçirilmiş konfransını xüsusi qeyd etməyi lazım bilirik. Çünki həmin konfrans Azərbaycanda bu sahənin inkişafına güclü təkan verdi. Prezidentin turizm nazirlərinə müraciətlə dediyi "Azərbaycanın turizm imkanlarından siz də bəhrələnin. Çünki bu sahə çox sürətlə inkişaf edəcək. Ölkəmizə çox böyük həcmdə sərmayə qoyulacaq. İstərdik ki, dost, qardaş ölkələrin nümayəndələri turizm sahəsində də bizimlə əməkdaşlıq etsinlər" sözləri tezliklə nəticəsini göstərdi. İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan bir sıra dövlətlər Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində, Xəzər dənizi sahillərində, həmçinin Quba-Qusar bölgəsində və İsmayıllı rayonu ərazilərində turizm mərkəzləri yaradılmasına sərmayə qoyurlar. Bu mərkəzlərin bir çoxu artıq fəaliyyətdədir, digərlərində isə qızğın iş gedir.

Qeyd etdiyimiz kimi, turizmi inkişaf etdirib gəlirli sahəyə çevirmək üçün Azərbaycanda hər bir şərait var. Dağ rayonlarımız olan Lerikin, Gədəbəyin, Qusarın, İsmayıllının, Göygölün, Şəki-Zaqatala bölgəsinin füsunkar təbiəti, tarixi abidələri, yerli sakinlərin məişəti, hətta mətbəxi xarici turistləri cəlb edir. Sadəcə, yerli sahibkarlar və bələdiyyələr bu istiqamətdə görülmüş işləri genişləndirsələr həm özləri qazanar, bütöviükdə ölkəmizin iqtisadiyyatı güclənər, həm də işsizliyin tam ləğvi üçün şərait yaranır.

Dövlət başçısı İlham Əliyevin səyləri ilə ölkədə turizm infrastrukturunun təkmilləşməsi, sahənin inkişafını nəzərdə tutan fərmanlar imzalanması, yerli və xarici sahibkarları bu gəlirli sahənin inkişafına cəlb edilməsi belə bir həqiqəti təsdiq edir ki, Azərbaycanın turizm ölkəsi kimi tanınacağı gün uzaqda deyil.

 

İki sahil.- 2008.- 25 iyun.- S. 5.