Ağaoğlu T.

 

Xatirələrdə yaşayan ifaçı

 

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Tariyel Əhmədovun xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadənin həyatına, ifaçılıq qabiliyyətinə həsr olunmuş "Azərbaycan oğluyam" (Bakı, "Azərbaycan" nəşriyyatı) xatirələr toplusu işıq üzü görüb.
Xatirələrdə vurğulandığı kimi, mərhum M.Bağırzadə özünə qarşı tələbkar, sənətinə sevgi-məhəbbətlə yanaşan ifaçı olub. Səsləndirəcəyi mahnının günlərlə məşqini edər, dəfələrlə lentə yazdırardı. Məmmədbağır bir ifaçı kimi hörmətini qoruyub saxlayan olub. Onu respublikamızın hər rayonuna, hər obasına toylarda oxumağa dəvət edərdilər. Xətrini istəyənlərin, dostlarının sayı çox idi. Amma iki nəfərə - bəstəkar Ələkbər Tağıyevə o zamankı Azərbaycan Dövlət Televiziya Radio Verilişləri Komitəsinin rejissoru, şair Hafiz Baxışa daha artıq ehtiram bəsləyərdi. Ötən əsrin 80-ci illərində sözləri H.Baxışın olan "Azərbaycan oğluyam" mahnısı müğənninin ifasında ədəbi hadisə kimi qarşılandı, ona şöhrət qazandırdı. Həmin mahnının bu misraları indi dillər əzbəridir:
Nizamilər övladı, Nəsimilər nəsliyəm,
Yurdum Odlar yurdudur, atəş, od nəfəsliyəm,
Təbiətim belədir, toy-bayram həvəsliyəm,
Ürəyi dost soraqlı, süfrəsi qonaqlıyam,
Azərbaycan oğluyam...
Kitabın redaktoru F.Xəlilzadənin fikridir: "İnanırıq ki, şəxsiyyəti, ləyaqəti ilə seçilən, Azərbaycan musiqi mədəniyyətində özünəməxsus yer tutan, ifa etdiyi mahnıların əksəriyyətinə öz möhürünü vuran, cəmi 55 il yaşamış xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadə haqqında hazırlanmış bu xatirələr toplusu oxucuların ürəyincə olacaq. Gəlin unutmayaq, gedən nəfəs, qalan səsdir".

Azərbaycan
.- 2008.- 6 iyun.- S. 7.