Amerika karikaturaçının əsərri sərginir

 

Kallagerin 50- yaxın əsəri sərginin ekspozisiyana daxil edilib

 

İçərişəhərki "Abşeron" Rəsm Qalereyasında tanınmış amerika karikaturaçı Kevin Kallagerin fərdi sərgisi təşkil olunub. Kallagerin 50- yaxın əsəri sərginin ekspozisiyana daxil edilib. Məşhur karikaturaçının yarağı Amerika Birləşmiş Ştatlanın Bada firliyi təqdim etdirilirmişdir. K.Kallagerin Londonda çıxan nüfuzlu "Ekonomist" jurnanın karikaturaçı rəssadır. Rəssam 1977-ci il Harvard kollecini fərqlən diplomu ilə bitirmiş Böyük Britaniyaya köçmüşdür. Orada Brayton basketbol klubunun üzvü olmuş, karikaturaçı fəaliyti min illər başlamışdır. 1978-ci il "Ekonomist" jurna onunla karikaturaçı kimi əməkdaşğa başlamışdır ki, bu da min jurnalın 145 illik fəaliytin görürmiş bir hadi idi. Londonda rəssam "Observer" "Sandi Teleqraf", "Tudey" vo "Meyl on Samdi" qəzet jurnalları üçün karikaturalar çəkmişdir. Rəssam vətənə 1988-ci ildə qayıtmış "Baltimor San" qəzetində karikaturaçı kimi fəaliyyətə başlamışdır. 17 il ərzində rəssam "Baltimor San" üçün 4000-dən yuxarı karikatura çəkmiş, həmin dövr ərzində "Ekonomist" jurnalında, demək olar ki, rəssamın hər həftə 2 əsəri çap olunmuşdur. Bu informasiya vasitələrində çap olunan əsərlərdən təqribə 100 ədədi dünyanın nüfuzlu qəzet jurnallarında ("Pravda", "Krakodil", "Deyli Yomiuri", "Avstralian", "İnteneşnl Herald Tribun", "Nyu-York Tayms", "Taym", "Nyusuik", "Vaşinqton Post" vo s.) yenidən dərc olunmuşdur Rəssamın karikaturaları bütün dünyaya yayılmışdır. K.Kallagerin yaradıcılığı bir çox beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüşdür. 1982-ci ildə rəssam Böyük Britaniyanın Karikaturaçılar Klubu tərəfindən ilin ən yaxşı əsəri mükafatını almışdır. 1990-cı ildə Macarıstanın Budapeşt şəhərində keçirilən Beynəlxalq Karikatura Festivalında ən yaxşı qəzet-jurnal karikaturaçısı nominasiyası üzrə mükafatlandırılmışdir. 1996-cı ildə İtaliyanın Piza şəhərində keçirilən Beynəlxaiq Satira Festivalında "Qrafika İntermusionale Avard" mükafatına layiq görülmüşdür. Rəssamın əsərləri dünyanın bir sıra nüfuzlu qalereyalarında nümayiş etdirilmişdir. Azərbayanda isə onun karikaturaları ilk dəfə nümayiş etdirilir. Bu karikaturalar, başlıca olaraq, ABŞ-ın nüfuzlu dövlət xadimlərinə mühüm siyasi hadisələrə həsr olunmuşdur. Lakin Amerika cəmiyyətini narahat edən digər məsələlər rəssamın gözündən qaçmamışdır. K.Kallagerin yaradıcılığı bir rəmz sayıla bilər: ABŞ vətəndaşları öz ölkələrinin hakimiyyətinə tənqidi yanaşır, lakin bu onlara öz vətənlərini sevməyə, ona loyal olmağa dövlət xadimlərinə hörmətlə yanaşmağa heç mane olmur. Sərgidə rəssamın karkatura janrında maraqlı əsərləri nümayiş olunur. Sərgi iyunun 24-ə qədər davam edəcək.
   

Səs.- 2008.- 24 iyun.- S. 12.