Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

 

Azərbaycanda elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:
Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi
İsmayılzadə Arif Cəfər oğlu
Quliyev İbrahim Said oğlu
Mustafayev Həmid Veysəl oğlu
Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi
Abiyev Hafiz Xeyrulla oğlu
Atayeva Elmira Zahid qızı
Eybatov Tarıyel Mahmud oğlu
Vəliyeva
Rəna Yusifovna
Zeyniyev Obrik Abdulla oğlu
Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi
Axundova Svetlana Böyükağa qızı
Baba Zadə Aliyə Dadaş oğlu
İbrahimov Vaqif Bağır oğlu
Kabulova Adilə Yadulla qızı
Dadaşov Ağa Musa Hacı Baba oğlu
Əli-Zadə Xalidə Ağa Səməd q
ı
Əzizbəyova Aliyə Rza qızı
Hacıyev Məmməd Həşim Abdulla qızı
Qasımov Vaqif Hüseyn oğlu
Nağıyev Nağı Firudin oğlu
Nuriyev Ruad Suleymanoviç
Pənahov Aydın Müseyib oğlu
Sadıkov Remm Baba Səməd oğlu
Sadıqov Nazim Məhərrəm oğlu
Şabanov
Simurq Fərrux oğlu
Yemelyanova Yelena Nikolayevna

İlham Əliyev
, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 mart 2008-ci il

 

Xalq qəzeti.- 19 mart.- S.2.