Bir əsrdən çox yaşı olan musiqi kollecində elmi-nəzəri konfrans

 

"Kollecin dünəni və bu günü... "Musiqi kollecinin 110 illik yubileyi qarşısında", "XX əsr Azərbaycanın musiqi nəsilləri. Qara Qarayev-Fərəc Qarayev", "Azərbaycan xalq musiqisi ilə bağlı bəzi mülahizələr", "Azərbaycan musiqi sənətində Səid Rüstəmovun rolu" və s. mövzularda məruzələr dinlənilmişdir.

Tədbir musiqi nömrələri ilə başa çatmışdır.

Fevralın 29-da Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecinin 110 illik yubileyi ilə bağlı elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.

Kollecin direktor müavini Gülzar Hətəmzadə bir əsrdən çox yaşı olan bu tədris ocağında tanmış bəstəkarlan, musiqişünasların yetişdiyini vurğulayaraq, bu ənənənin davam etdiyini bildimıişdir.

 

Xalq qəzeti.- 2008.- 1 mart.- S. 7.