Heydər Əliyevin İKT siyasətinin uğurlu davamı

Mayın 10-da Bakıda “Gülüstan” sarayında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil dövlətçiliyimizin xilaskarı Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş xatirə gecəsi keçirilmişdir. Xatirə gecəsində nitq söyləyən Azərbaycan Respublikası Rabitə və informasiya texnologiyaları naziri, akademik Əli Abbasovun çıxışı:

Son illər ölkəmizdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin strateji inkişaf siyasətinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində güclü sosial-iqtisadi inkişaf müşahidə olunur və artıq “Azərbaycan inkişaf dinamikasına görə öndə gedən ölkələr sırasındadır”. Prezident İ.Əliyevin təbii sərvətlərdən yüksək texnologiyalara doğru aparan iqtisadiyyatın transformasiyası siyasəti öz bəhrələrini verməkdədir. Bunun nəticəsidir ki, son 3 ildə qeyri-neft sektorunda artım tempi 11-13% olaraq, ümumdünya orta iqtisadi artım tempini təqribən 2 dəfə üstələyir.

Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsi sübut edir ki, elm, təhsil və iqtisadiyyatı əhatə edən sistemli siyasət hər bir ölkənin davamlı və dayanıqlı inkişafının başlıca təminatçısıdır. Bu siyasətin aparıcı qüvvəsi olan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) son illər sürətlə inkişaf edərək bütün sahələrdə və gündəlik həyatda insan fəaliyyətinin, sosial-iqtisadi münasibətlərin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. İKT-nin ən yeni nailiyyətləri idarəetmə, təhsil, səhiyyə, biznes, turizm və bank xidməti kimi sahələrdə tətbiq edilərək, cəmiyyətin hər bir üzvünə mövcud imkanlardan faydalanmağa şərait yaradır. Bu baxımdan yeni texnologiyalar üzrə dövlət siyasəti cəmiyyətin ictimai və siyasi təfəkkürünü qabaqlamalı, yaxın onilliklər üçün bu istiqamətdə görüləcək işlərin strateji xəttini müəyyənləşdirməlidir. Azərbaycan Respublikasında da İKT sahəsinin inkişaf etdirilməsi üzrə dövlət siyasəti bu prinsip üzərində qurulur və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır.

Azərbaycanın inkişaf tarixinin son 40 ilinə nəzər salsaq, gələcəyə istiqamətlənmiş, dayanıqlı inkişafı təmin edən, elm və texnologiyaların inkişafını şərtləndirən, iqtisadiyyatın hər bir sektorunun davamlı inkişafına yönəlmiş və cəmiyyətin hər bir üzvünün rifahına xidmət edən müdrik siyasətin təzahürlərini görərik. Bu siyasətin tərkib hissəsi kimi, Azərbaycanda rabitənin, elektron avadanlıqlar və informasiya texnologiyaları sektorunun inkişafının geniş vüsət alması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanın yaxın onilliklər üçün inkişaf perspektivlərini biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatla birbaşa bağlı olduğunu uzaqgörənliklə düşünən ümummilli lider informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunun inkişafının təməlini hələ 70-ci illərdə qoymuşdur.

1970 - 80-ci illərdə Elmlər Akademiyasında, universitetlərdə və sahə institutlar
ında elektronika, avtomatika və hesablama texnikası üzrə istedadlı alimlər və təcrübəli mütəxəssislər yetişdirildi, elektron avadanlıq istehsal edən zavodlar tikildi. Kibernetika İnstitutu, Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi, İnformasiya - Telekommunikasiya Elmi Mərkəzi, “Neftqazavtomatika” və s. kimi elmi tədqiqat müəssisələri yaradıldı. Möhtərəm Heydər Əliyevin birbaşa köməyi ilə Azərbaycana ilk böyük elektron hesablama maşını - BESM-6 gətirildi. Respublika avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri - RASU - “Azərbaycan”, respublika kompüter şəbəkəsi, akademşəbəkə, bütün SSRİ-də tanınan və istifadə olunan avtomatlaşdırılmış neftçıxarma idarəetmə sistemləri və kompleksləri işlənib hazırlandı. “AZON”, “NORD” elm-istehsalat birlikləri, Radiozavod, Elektron hesablama maşınları zavodu, “Peyk”, “Ulduz” kimi nəhəng istehsalat kompleksləri tikilib istifadəyə verildi. Sonralar Naxçıvanda, Tərtərdə, Mingəçevirdə, Əli Bayramlıda, Gəncədə, Sumqayıtda və Bakıda 30-dan artıq elektron və cihazqayırma zavodları işə salındı. Beləliklə, respblikada yeni və son dərəcə əlverişli bir sənaye sahəsi təşkil olundu. Onun elmi təminatı yaradıldı. Elmi-tədqiqat institutlarının nəzdində “Kristal”, “Registr”, “Tellur”, “Kibernetika”, “Biotex”, “Mikroelektronika”, “Kaskad” xüsusi konstruktor büroları fəaliyyət göstərməyə başladı. Bakı Dövlət Universiteti, Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Texniki Universiteti, Dövlət İqtisad Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti kimi ali təhsil müəssisələrində İKT ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanması üçün maddi-texniki baza yaradıldı. Beləliklə, indi bütün dünya tərəfindən qəbul edilmiş, müasir sosial-iqtisadi tərəqqinin inkişaf sxemi olan “Universitet-İqtisadiyyat və Hökumət” üçqat spiral modelinin praktiki tətbiqini H.Əliyev 70-80-ci illərdə artıq Azərbaycanda həyata keçirmişdir.

Müstəqilliyimizin ilk illərində ümummilli lider informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə xüsusi diqqət yetirir və bu sahədə inkişafa nail olmaq üçün daim səylər göstərirdi. Azərbaycanla Amerika qitəsi arasında birbaşa rabitənin yaradılmasına imkan verən peyk-rabitə sisteminin, «Baksell» və «Azərsell» birgə müəssisələrinin yaradılması ilə Azərbaycanda mobil rabitənin inkişafının əsası qoyulmuş, ilk beynəlxalq Telefon Stansiyasının yaradılması H.Əliyevin bu istiqamətdə atdığı ilk və vacib addımlar idi. Azərbaycanda rabitə sektoruna ilk investisiyaların cəlb edilməsi də ümummilli liderin səyləri nəticəsində mümkün olmuşdur.

Ölkəmizin radio-televiziya yayımının müasir tələblərə uyğun təşkili, milli televiziya proqramının süni peyk vasitəsilə yayımlanmağa başlanılması, Avropa v
ə Yaxın Şərq dövlətləri ilə yanaşı blokada şəraitində olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisinin də Milli televiziya proqramlarını seyr etmək imkanı qazanması məhz ümummilli lider H.Əliyevin adı ilə bağlıdır.

Bütün bu qeyd olunanların məntiqi nəticəsidir ki, regionun ən dinamik inkişaf edən ölkəsi kimi Azərbaycan bu gün informasiya- kommunikasiya texnologiyaları sahəsinin genişləndirilməsi üçün böyük imkanlara malikdir. Bizim cəmiyyətimiz bu imkanlardan maksimum bəhrələnərək, dünya birliyinə inteqrasiyanı özünün ən başlıca vəzifəsi kimi görür. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün 2003-cü ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən böyük uzaqgörənliklə imzalanmış və bu məqsədlərə çatmağın həlli istiqamətlərini müəyyənləşdirən “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları Üzrə Milli Strategiya”sı çox düşünülmüş və proqramlı şəkildə həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazda bu sahə üzrə Milli Strategiya qəbul edən ilk ölkə olmuşdur.

2003-cü ilin 15 oktyabrında İlham Əliyevin xalqın əksəriyyətinin etimadını qazanaraq prezident seçilməsi ilə Azərbaycanın inkişafında yeni bir mərhələ başlandı. İqtisadiyyatımızın davamlı və dayanıql
ı inkişafı, ictimai-siyasi sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması, əmək haqlarının və pensiyaların bir neçə dəfə artırılması, ünvanlı sosial yardımlar, yoxsulluğun azaldılması, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, beynəlxalq qurumlarla qarşılıqlı etimad əsasında sıx əməkdaşlıq və digər bu kimi nailiyyətlər ötən illər ərzində Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatların təkzibolunmaz uğurlarındandır. Qısa müddət ərzində Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sektorunun inkişafı üçün mühüm addımlar atıldı. Azərbaycan İKT üzrə beynəlxalq tədbirlərin fəal iştirakçısına və təşkilatçısına çevrildi. Artıq bu gün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra cənab İlham Əliyevin ilk beynəlxalq səfəri 2003-cü il dekabrın 12-də keçirilmiş İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Dünya Sammitində iştirak etmək üçün Cenevrəyə oldu. Sammitdə “Qara qızılı insan qızılına çevirək” tezisini səsləndirməklə, cənab Prezident ölkə iqtisadiyyatında yeni inkişaf mərhələsinin əsasının qoyulduğunu bütün dünyaya bəyan etdi.

Son zamanlar dünyanın ən böyük kommunikasiya şirkətləri Azərbaycana böyük maraq göstərirlər. Böyük şirkətlərin rəhbərlərinin respublikamıza səfərləri və 2007 və 2008-ci ilin yanvar ayında Davosda keçirilmiş ənənəvi iqtisadi forumda dünyanın aparıcı informasiya-kommunikasiya texnologiyaları şirkətlərinin (Microsoft, Cisco və İntel) prezidentlərinin təşəbbüsü ilə cənab Prezident İlham Əliyevlə görüşlər bir daha göstərir ki, Azərbaycanın İKT sektoru potensial investorların diqqət mərkəzindədir və bu imkanlardan səmərəli istifadə olunur.

2007-ci il fevral ayının 13-də “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə (2004-2008-ci illər) Dövlət Proqramı”nın üç illiyi münasibətilə keçirilmiş Konfransda Az
ərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “... mən informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının Azərbaycanda tətbiqini prioritet məsələ elan edirəm” tezisini səsləndirməklə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinin inkişafı və müasir texnologiyaların Azərbaycanda tətbiqi üçün yeni mərhələnin başlandığını elan etdi. Azərbaycana yeni investisiyalar gəlməsində, texnoparklar yaradılmasında maraqlı olduğunu söyləyən dövlət başçısı ölkədə çox güclü informasiya-kommunikasiya mərkəzinin yaradılmasının labüdlüyünü, Azərbaycanın yaxın gələcəkdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üçün cəlbedici ölkəyə çevriləcəyini də vurğuladı.

Microsoft şirkətinin rəhbəri Bill Qeytsin Bakıda keçirilmiş “Bakutel-2006” XII beynəlxalq telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sərgisinə göndərdiyi məktubunda da bu məqam xüsusi olaraq vurğulandı: “Microsoft şirkəti Azərbaycanın dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilməsini böyük maraqla izləyir. Sürətli iqtisadi inkişaf hökumətinizin iqtisadi artım ilə bağlı qəbul etdiyi strateji qərarların düzgün olduğunu göstərir. Prezident İlham Əliyevin informasiya texnologiyalarının əhəmiyyətini vurğulaması böyük önəm kəsb etmişdir. Onun bu sahədə dəstəyi bir çox beynəlxalq biznes dairələrini Azərbaycana gələcək investisiyalar üçün böyük potensiala malik olan ölkə kimi baxmağa təşviq edir. Mən Azərbaycan hökumətinin iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı gördüyü işlərdən heyrətlənir və müasir texnologiyalar, elmi və texniki tərəqqi, təhsil və insan ehtiyatları sahəsinə investisiya qoymaq qərarını alqışlayıram. Azərbaycan özünün təhsilli və bacarıqlı işçi qüvvəsi ilə elm, texnologiya, mühəndislik və digər sahələrdə böyük potensiala malik olduğunu açıq şəkildə göstərir”.

Azərbaycanın ümumi sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olaraq İKT sahəsində aparılmış fəaliyyətin nəticəsində son 3 ildə sahə üzrə gəlirlərin artım tempi ümumdünya inkişaf tempini 2,7 dəfə qabaqlayaraq hər il üçün orta hesabla 30-35% təşkil etmiş və bu sektorun yeni bir prioritet sahə kimi inkişafına, elmi-texnoloji tutumlu innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaratmışdır. Bunun nəticəsidir ki, Ümumdünya İqtisadi Forumun 2007-ci ildə İKT-dən istifadə səviyyəsinə dair 126 qabaqcıl ölkə üzrə reytinq cədvəlində irəliləyərək 67-ci yeri, MDB ölkələri sırasında isə 1-ci yeri tutmuşdur.

Yaxın gələcəkdə Azərbaycanı yüksək texnologiyaların mərkəzinə çevirmək, iqtisadiyyatımızın neftdən asılılığını minimuma çatdırmaqla, innovasiya yönümlü məhsul və xidmətlərin istehsalçı və ixracatçısına çevirmək üçün dövlət başçısının tapşırığı ilə bir sıra layihələr hazırlanmış və mərhələlərlə həyata keçirilməkdədir. Bu layihələrin əsasını “Regional İnnovasiya Zonası” modeli tutur ki, bu da texnoloji tutumlu məhsulların istehsalı üçün ölkədə xüsusi iqtisadi mühitin yaradılmasıdır. Zona İKT sahəsində güzəştli fiskal, manitar, tarif və investisiya siyasətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yeni texnologiyaların tətbiqinə, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, xarici şirkətlərin və potensial investorların ölkənin İKT sektoruna cəlb edilməsinə, insan resurslarının inkişafına, respublikada elektron avadanlıqların və proqram təminatının istehsalına və ixracatına əlverişli şərait yaradacaq və ölkənin ümumi rəqabətlilik qabiliyyətini artırmağa imkan verəcəkdir.

Aparılan işlərin bir istiqaməti də ölkədə güclü elektron şəbəkə infrastrukturunun qurulmasına yönəlmişdir. Müasir cəmiyyət üçün çox vacib olan bu telekommunikasiya şəbəkəsi təkcə rabitə və informasiya mübadiləsi yox, həmçinin çoxlu sayda digər xidmətlərin və sosial-iqtisadi fəaliyyət növlərinin, o cümlədən elektron KİV-nin yayımı, bank və kommersiya, təhsil və tibb, loqistika və yeni tipli xidmətlərin və qeyri-maddi rəqəmləşdirilmiş əmtəələrin istehsalı, saxlanılması və çatdırılması kimi funksiyalarını yerinə yetirir. Həmçinin qeyd edilməlidir ki, ölkə başçısı iqtisadiyyatımızda yeni sektorun- kosmik sənayenin inkişafı üçün də uyğun tədbirlər həyata keçirir. İlk mərhələdə məqsəd Azərbaycanın milli telekommunikasiya süni peykinin orbitə çıxarılması və bununla ölkəmizin bu sahəyə olan daxili tələbatını ödəmək və beynəlxalq kosmik bazara çıxarmaqla yanaşı, ölkəmizin qərb-şərq informasiya dəhlizində səmərəli seqmentə çevrilməsini təmin etməkdir.

İKT sahəsində həmçinin digər layihələrin həyata keçirilməsi, məsələn, “Xalq kompüteri”, “Tranzit informasiya mərkəzi”, “Təhsil Nazirliyi və Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan Beynəlxalq Universitetin və Elmi-Tədqiqat Mərkəzlərinin yaradılması Azərbaycanı yeni bir transmilli təşəbbüslə çıxış etməyə imkan vermişdir. Təşəbbüs yüksək elektron informasiya potensialına malik olan qərblə, Sakit okean hövzəsində yerləşən inkişaf etmiş Şərqi Asiya ölkələri arasında yerləşən və qeyd olunan ölkələrlə müqayisədə İKT sahəsində kifayət qədər geri qalan böyük regionda super informasiya magistralının qurulmasını nəzərdə tutur. Layihə təxminən 20-25 ölkəni əhatə edir, əgər uğurla həyata keçirilərsə, bu ölkələrdə təkcə texnoloji yox, həmçinin digər sahələrin də inkişafına güclü təkan verəcəkdir. Layihə artıq bir çox ölkələr, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı və ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyinin dəstəyini almışdır.

Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf dinamikası, uğurla həyata keçirilən neft strategiyası nəticəsində ölkəyə olan inamın artması, beynəlxalq qurumlarla uğurlu əməkdaşlıq nümunələri, yüksək texnologiyaya əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması üzrə qarşıya qoyduğumuz vəzifələr və ən nəhayət, dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi İKT sahəsinə göstərilən böyük diqqət və qayğı, ölkəmizin yaxın gələcəkdə yüksək texnologiyalar sahəsində nəinki regionda, həmçinin dünyanın aparıcı ölkələrinin ön sırasında olacağına böyük zəmanət verir.

Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əziz xatirəsi daim rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində çalışanların qəlbində yaşayacaq, onun ideyalarının gerçəkləşməsi istiqamətində cənab Prezident İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasətdə üzərlərinə düşən v
əzifələri bundan sonra da ləyaqətlə yerinə yetirəcəklər.

Rabitə dünyası.- 2008.- 15 may.- S. 3.