Quliyeva A.

 

Qobustan jurnalının yeni sayı işıq üzü görüb

 

"Qobustan" jurnalının növbəti sayı Şərqdə ilk opera nümunəsi olan "Leyli Məcnun"un 100 illiyilə bağlı "Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli Məcnun"undan "Koroğlu"ya qədər" "Parlaq sənət incisi" yazıları ilə açılır. "Musiqimiz bu gün", Elçinin "Uca mərtəbələrin sakini", İmruz Əfəndiyevanın "Həmişə zirvələrdə", Aydın Talıbzadənin "Virtual merac teatrı" yazıları dahi bəstəkar Qara Qarayevin 90 yubileyinə həsr edilib. Çingiz Aytmatovun "Yaxın qələm dostum", Zemfira Səfərovanın "Anar izi", Zülfiyyə İsmayılovanın?"Lirik-psixoloji mövzuda retrospeksiya: "Keçən ilin son gecəsi" "Dantenin yubileyi" yazıları isə xalq yazıçısı Anarın 70 illik yubileyilə əlaqədar işıq üzü görüb.
   Digər səhifələrdə S.Ələkbərin "Missiya adamı", Emin Əliyevin "90- illərin teatr festivalları kontekstində sənət axtarışlarının təzahürü", Məryəm Əlizadənin "Tofiq Kazımovun səhnə gerçəkliyi", Aydın Dadaşovun "Üzeyir bəy ideyası", Ələkbər Qasımovun "Ölülərin" səhnə həyatı, yaxud məşhur tragikomediya birinci dəfə vaxt harada tamaşaya qoyulmuşdur" adlı yazılara yer verilib. Leyla Əliyevanın "Qara Qarayevin bəstəkar oğlu", Tofiq Bakıxanovun "Nəriman Məmmədov-80", Sabirə Dünyamalıyevanın "Azərbaycan tarixi geyimlərində günəşlə bağlı simvolikalar", Ələkbər Salahzadənin "Qobustan" poeması da jurnalın bu sayındadır. "Qobustan"ın yeni sayında Fəridə Cəlilovanın "Teatr ənənələrinin modifikasiya nümunəsi", Samir Musayevin "Azərbaycan kinosunda yeni estetik prinsiplərin təcəssümü", Aydın Tağıyevin "Xaltanlı Tağı" məqalələri öz əksini tapıb.
   

525-ci qəzet.- 2008.- 16 may.- S. 7.