Ulu öndər ehtiramla xatırlanır

 

Tarixi şəxsiyyət, bənzərsiz idarəçilik, təşkilatçılıq qabiliyyəti, istedadı ilə yaddaşlarda yaşayan, sözə, sənətə, sənətkara qiymət verən ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edilir. Ulu öndərin Azərbaycanın daha xoşbəxt gələcəyi uğrunda apardığı mübarizələrdən xatirələr səslənir, vətənə xalqa nümunəvi xidməti məhəbbətlə yad edilir.
Respublika Teatr Xadimləri İttifaqında ulu öndərin yubileyi şərəfinə "Heydər Əliyev Azərbaycan teatrı" mövzusunda keçirilən elmi-praktiki toplantıda ittifaqın sədri, xalq artisti Azər Paşa Nemət demişdir:
- Bu gün biz fəxr edirik ki, respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə ulu öndər Heydər Əliyev milli teatrımızın inkişafına, neçə-neçə səhnə xadimlərinin fəxri adlar almalarına, dövlət mükafatları ilə təltif edilmələrinə qayğı göstərmişdir. Ulu öndər yeni tamaşaların ilk baxışlarına gələr, aldığı təəssüratı bölüşər, fikrini rejissorlara, aktyor truppasına bildirərdi.
Daha sonra teatrşünas, professor Məryəm Əlizadə, xalq artistləri Amaliya Pənahova, Ramiz Məlikov, Nurəddin Mehdixanlı başqaları ümummilli lider haqqında xatirələrini, ulu öndərin sənətə olan qayğısından, köməyindən danışdılar. Sənətşünaslıq doktoru, professor İlham Rəhimli dedi:
- Ulu öndər mahir idarəçi, təşkilatçı olmuşdur. Ölkədaxili bütün problemləri vaxtında, yüksək səviyyədə həll etmək qüdrətinə malik idi. O, teatr sənətini peşəkar mütəxəssislərdən yaxşı bilirdi. Rejissor mizanını, aktyor oyununu ustalıqla təhlil edərdi. qədər Azərbaycan teatrı yaşayacaq, ulu öndərin adı ehtiramla xatırlanacaq.
Tədbirin sonunda ümummilli liderin müxtəlif illərdə teatr əməkdaşları ilə birgə çəkdirdiyi şəkillərin fotostendinə baxış oldu.

Azərbaycan
.- 2008.- 10 may.- S. 5.