Əsədov B.

 

Bakı Kitab Klubu "Sınaq nüsxəsi" layihəsini həyata keçirməyə başlayıb

 

Bakı Kitab Klubu və Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu "Sınaq nüsxəsi" layihəsini həyata keçirməyə başlayıblar. Layihənin məqsədi Azərbaycan müəlliflərinin maddi imkansızlıqdan üzə çıxara bilmədikləri potensialına yol açmaqdır. Klub müəllifin elektron variantda təqdim etdiyi, indiyədək çap olunmamış hər hansı janrda əsərini məxfi saxlanılmaqla mütəxəssis rəyinə göndərir, müsbət rəy aldıqda onu iyirmi nüsxə tirajla nəşr edib kitab mağazalarına, kitabxanalara və ictimai mərkəzlərə paylayaraq kommersiya tutarlığını öyrənir. Sonra həm ədəbi, həm də kommersiya baxımından dəyərli əsərlərin daha böyük tirajla çapına qərar verilir.
"Sınaq nüsxəsi" layihəsindən ilk kitabın sınaq nüsxəsi artıq işıq üzü görüb. Rövşən Həsənlinin "Qadın düşərgəsi" və "Sel" povestlərinin daxil edildiyi kitabın təqdimatında bildirildi ki, o, müxtəlif nəşriyyatlara təklif olunub, ya həmin nəşriyyatlardan biri, ya da elə kitab klubu tərəfindən tezliklə oxuculara çatdırılacaq.
Bakı Kitab Klubu bu ərəfədə XXI Beynəlxalq Tehran kitab sərgisində iştirak edib. Klubun direktoru, fizika elmləri namizədi Elxan Rzayev təqdimat mərasimində bu barədə də geniş məlumat verdi:
- Sərgidə respublikamız iki bölmə ilə təmsil olunmuşdu. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü kimi ölkəmiz üçün ayrılmış bölməni Azərbaycanın İran İslam Respublikasındakı səfirliyi, ikinci bölməni isə Kitab Klubu və Beynəlxalq Əl-Hoda nəşriyyatının Bakı şöbəsi təchiz etmişdilər. Sərginin gedişində Azərbaycan Respublikası Günü keçirildi. Biz sərgiyə Azərbaycan tarixi, dili, ədəbiyyatı, Dağlıq Qarabağ problemi və Xocalı soyqırımı mövzularında təqribən 150 adda 500 nüsxəyə yaxın kitab, habelə qırx adda uşaq kitabları aparmışdıq.
Sərgi Müsəllada (Namazgahda) təşkil olunmuşdu. Çox böyük ərazini əhatə edən bu kompleksin 45 min kvadratmetri yerli naşirlərin və kitab tacirlərinin, beş min kvadratmetri xarici nəşriyyat və müəssisələrin ixtiyarına verilmişdi. Azərbaycan dilində kitablar buraxan İran mətbəələri sərginin fəal iştirakçıları idilər. Tehrandan ərəb qrafikası ilə Azərbaycan dilində çap olunmuş kitablardan nümunələr gətirmişik, onlar klubun sərgi salonunda nümayiş etdirilir.
Bütövlükdə sərgiyə altmış ölkənin nümayəndələri gəlmişdilər. 2500-dən çox mətbəə öz məhsullarını göndərmişdi. Təqdim olunan kitablardan 1350-si birinci dəfə göstərilirdi. Davam etdiyi on gün ərzində sərgidə dörd milyona yaxın adam olub, əlli milyondan artıq kitab satılıb.
Bakı Kitab Klubu indi ənənəvi respublika kitab satış-sərgisinə hazırlaşır. Bu tədbir payızda Rəssamlar İttifaqının V.Səmədova adına sərgi salonunda baş tutacaq.

 

Azərbaycan.- 2008.- 22 may.- S. 4.