İsmayılova X.

 

 

Şərəfli ömrün davamçısı

 

Elm dünyasının astanasında dayanan hər bir kəsin irəliyə atdığı addım sözsüz ki, elm məbədi olan kitabxanalara uzanan şərəfli yoldan keçir. Azərbaycanda ziyalı təbəqəsinin yetişməsində, elmin inkişafında və bir çox digər mühüm sahələrdə uğurların qazanılmasında Azərbaycan Milli Kitabxanasının da böyük rolu vardır.

1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasında işə dəvət olunan Əliheydər Qəhrəmanovun biblioqraf və alim kimi kitabxana işindəki fəaliyyəti çoxcəhətlidir. Uzun illər Milli Kitabxanada fəaliyyət göstərən Ə.Qəhrəmanov, bir tərəfdən biblioqrafiyanın nəzəriyyəsini və metodikasını inkişaf etdirmiş, digər tərəfdən isə təcrübi olaraq biblioqrafik gostəricilər tərtib etmişdir.

Ə.Qəhrəmanovun Azərbaycanda sahəvi retrospektiv biblioqrafiyanın inkişafında da böyük xidmətləri vardır. Keçən əsrin 40-cı illərindən başlayaraq Ə.Qəhrəmanov bədii ədəbiyyatda tanınmış ədəbi simaların bədii irsinə aid 8 retrospektiv və şəxsi biblioqrafik göstərici tərtib edib. 1947-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin kitabxanaçılıq şöbəsində Ə.Qəhrəmanov biblioqrafiya kursu üzrə mühazirələr oxumağa başlayıb. 1948-ci ildən isə ömrünün axırına kimi universitetin kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya kafedrasına rəhbərlik edib.

Azərbaycanda çap əsərlərinin ümumi biblioqrafiyasını yaratmaq sahəsində yorulmadan çalışan Ə.Qəhrəmanov yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir dövrdə - 1959-cu ildə 48 yaşında qəflətən dünyasını dəyişməsi onun bir çox arzularını yarımçıq qoydu.

Onun övladları atalarının görmək istədiyi işləri bu gün də davam etdirirlər.

Dörd övlad atası olan Ə.Qəhrəmanov övladlarında da kitaba böyük məhəbbət aşılayıb. Oğlu Fikrət və qızı Zemfira xanım kitabxanaçı peşəsini seçiblər. Kiçik oğlu Hikmət rəssam, ailənin sonbeşiyi Raifə xanım isə xarici dil ixtisasına yiyələnib.

Oğlu Fikrət müəllim atasının hazırladığı "Kitabxana-biblioqrafıya terminləri lüğəti"ni onun vəfatından sonra başa çatdırıb. Zemfira xanım isə 1960-cı ildən ömrünü M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya bağlayıb.

ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsinin nəzdində rus dilində fəaliyyət göstərən kitabxanaçılıq bölməsində qiyabi təhsil alan Zemfira xanım əvvəl kitabxananın komplektləşdirmə, sonra xidmət şöbəsinin dəqiq elmlər zalında işləyib, 1974-cü ildən isə soraq-məlumat xidməti şöbəsində bölmə müdiri vəzifəsində çalışır.

Zemfira xanım ömür kitabının 70-ci səhifəsini vərəqləyir. Özümü xoşbəxt və şanslı bir biblioqraf sayıram ki, bu kitabın yaşanan səhifələrində Zemfira xanımla birlikdə olmuşuq. Zemfira xanım 50 ilə yaxın kitabxanaçı ömründə Milli Kitabxanada oxucuların istənilən sorğusunu dəqiq və operativ yerinə yetirməklə, gənc biblioqraflara əsl nümunə göstərir. Kitabxananın ümumi kortotekasında müxtəlif elm sahələri üzrə hər bir qutuda Zemfira xanımın uzun illər boyu işlədiyi mövzular, müvafiq məlumat mənbələri öz əksini tapıb.

85 yaşlı Milli Kitabxanamızın əməkdaşı Zemfira xanımı 70 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona cansağlığı arzulayırıq.

 

Mədəniyyət.- 2008.- 1 may.- S. 10.