Məmmədova S.

 

Uğura cağırıs

 

Son zamanlar Xaçmaz Rayon Mərkəzi Kitabxana Sisteminin işində bir dirçəliş duyulur. Kollektivin fəaliyyətindəki bu dönüşün bir sıra səbəbləri var:

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayevin mədəniyyətə olan qayğı diqqəti, Rayon Mədəniyyət Turizm Şöbəsinin müdiri Nazim Ağayevin gündəlik göstəriş tövsiyələri bütün mədəni-maarif işçiləri kimi kitabxanaçıları da daha yaxşı çalışmağa ruhlandırmışdır.

MKS-in təmiri nəticəsində müəssisədə əlverişli şəraiti yaradılmışdır.

Kitabxanaların yeni nəşrlərlə zənginləşdirilməsi istiqamətində təsirli addımlar atılmışdır.

Qabaqcıl təcrübəsinin yayılması təbliğinə geniş yer verilir s. i.a.

Təbii ki, uğurun əldə edilməsində MKS-in direktoru Azad Əlifxanovun işgüzarlığını, rəhbərlik bacarığını, sağlam kollektiv formalaşdırmaq səriştəsini, vəzifəsinə məsuliyyətlə yanaşmasını işinə ürəkdən bağlı olınasını da vurğulamaq lazımdır.

Nəzərə alanda ki, MKS özündə 97 kənd, 4şəhər 1 mərkəzi, bütövlükdə 102 kitabxana birləşdirir, onda kollektivin üzərinə qədər böyük məsuliyyət düşdüyünün bir daha şahidi oluruq. Bu kitabxanaların ədəbiyyat fondu 671890 nüsxədir. Latm qrafikalı kitabların sayı 100000 nüsxədən artıqdır.

Kitabxanada həyata keçirilən tədbirlərin rəngarəngliyi dolğunluğu da diqqətdən yayınmır. Bu sırada ABŞ səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə yaradılan Regional Kitabxana Məlumat Mərkəzini xüsusi qeyd etməliyik. Kitabxanda Aguşəsinin açılması da nıaraqla qarşılanmışdır. Tədbirdə Mədəniyyət Turizm naziri Əbülfəs Qarayev digər rəhbər işçilər iştirak etmişlər.

 

Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- 4.- S. 39.