"Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı kitabxanalar" kitabı nəşr olunub


Bu günlərdə "Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı kitabxanalar" kitabı nəşr olunub. Kitabın müəllifi filologiya elmləri namizədi Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor Abuzər Xələfovdur. İnformasiya ehtiyatlarının həcmi onlara olan tələbat artdıqca kitabxanaların cəmiyyətdəki yeri rolu dəyişikliklərə məruz qalır. Kitabxanalar yeni informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə yaranmaqda olan informasiya-biliklər cəmiyyətinin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilir. Belə olan halda ənənəvi kitabxana prosesləri ilə yanaşı bir sıra yeni, müasir kitabxana-xidmət növləri, kitabxana işinə yeni yanaşma formaları, oxucularla işləmək, kitab fondlarını zənginləşdirmək üçün yeni metodologiya meydana gəlir. Biliklər iqtisadiyyatının, cəmiyyətin inkişaf etdiyi bir dövrdə kitabxanaların işini yaxşılaşdırmaq, onların sosial, elmi, təhsil funksiyalarını genişləndirmək, kitabxanaları modernləşdirmək üçün elmi yanaşmanın, təcrübəyə əsaslanan ciddi nəzəri, elmi-tədqiqatların aparılmasına, bu tədqiqatların nəticəsinin ictimailəşdirilməsinə böyük ehtiyac var. Bu nəşr kitabxanaların müasirləşdirilməsi modernləşdirilməsi, informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin olunması, müasir dövrümüzdə bütövlükdə cəmiyyətin elmin informasiya təminatı, kitabxanalararası beynəlxalq elmi əlaqələrin qurulması s. məsələləri özündə əks etdirir.

 

Səs.- 2008.- 20 may.- S. 12.