İlqar Z.

RİTN-nin kitabxanasının avtomatlaşdırılması və İKT üzrə sahə elektron kitabxanasının yaradılması” istiqamətində işlər davam etdirilir

Ölkəmizdəki kitabxanaların dünya informasiya məkanına daxil olmasının təminatı, müvafiq dünya standartlarına uyğun olaraq elektron formaya keçirilməsi, elektron kataloqlarının yaradılması, təhsil tədqiqat üçün əsas amil olan cəmiyyətin inkişafına birbaşa təsir göstərən elektron mənbələrin sərbəst istifadəsinin təmini, bu sahədə təlimlərin davamlı olaraq keçirilməsi yerli elektron sistemin inkişaf etdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü işlər aparılır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” imzaladığı sərəncamdan irəli gələn vəzifələri rəhbər tutan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu (İTİ) “İRBİS” sisteminin tətbiqi ilə “AR Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi (RİTN) kitabxanasının avtomatlaşdırılması İKT üzrə sahə elektron kitabxanasının yaradılması” istiqamətində işləri davam etdirir.

Məlumat üçün bildirək ki, Rusiya elmi-kütləvi kitabxanasının yaratdığı “İRBİS” (Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sistemi) sistemi İnternet istifadəçilərinin elektron kataloqlara digər biblioqrafik verilənlər bazasına çıxışının təmini üçün nəzərdə tutulub. Ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyətə malik olan bu layihənin həyata keçirilməsi İKT üzrə milli informasiya resurslarının hazırlanması İC-nin qurulmasında verilənlər bankının yaradılması, ölkənin əsas texniki kitabxanalarının birləşmiş (ümumi) kataloqunun təşkili əsasında korporativ kitabxana sisteminin yaradılması, kitabxana axtarışının lokallaşması üzrə işlərin sınağı, beynəlxalq kitabxana standartlarının tətbiqi ilə kitabxanaların avtomatlaşdırılması kimi mühüm məsələlərin həllinə xidmət edir.

AMEA İTİ- “İRBİS” sisteminin tətbiqi ilə “AR Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi kitabxanasının avtomatlaşdırılması İKT üzrə sahə elektron kitabxanasının yaradılması” layihəsi çərçivəsində aparılan təlimlərin yekunu olaraq imtahan keçirildi. Qeyd edək ki, sözügedən institutda artıq iki aydır ki, layihə iştirakçısı olan təşkilatların kitabxanaçıları üçün “İRBİS64” sisteminin tətbiqi üzrə təlimlər aparılır.

İmtahanda kitabxanaçılar İRBİS, İSBN, İSSN sistemi, mövcud avtomatlaşdırılmış işçi yerləri, kitabxana işinin t
əşkili qaydaları, digər avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sistemləri haqqında sualları cavablandırdılar.

Məlumat üçün bildirək ki, RİTN, AMEA İTİ, AMEA Kibernetika İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Sumqayıt Dövlət Universitetinin iştirak etdiyi layihəyə digər qurumların da qoşulacağı gözlənilir.

“İRBİS” AKİS şəbəkə mühitində tipik kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması nəticəsində yaradılan “Komplektləşdirmə”, “Sistemləşdirmə”, “Kataloqlaşdırma”, “Oxucu”, “Kitab verilişi” “Administrator” kimi yerlərinin qarşılıqlı əlaqəsi əsasında reallaşdırılır.

Qeyd edək ki, imtahanın nəticələrinə görə, kitabxanaçılara sertifikat veriləcək.

Rabitə dünyası.- 2008.- 15 mzy.- S. 7.