Abdullayeva Z.

 

N.Nərimanovun ev muzeyində

 

Beynəlxalq Muzeylər günü münasibətilə xalqımızın görkəmli oğlu N.Nərimanovun xatirə muzeyində keçirilən ənənəvi tədbirə nərimanşünas alimlər, nərimansevərlər, ictimaiyyətin nümayəndələri, gənclər toplaşmışdı. Muzeyin elmi işçisi Rəna Qəhrəmanova tədbiri açaraq onun əvvəlki görüşlərdən daha bir fərqli cəhətini qeyd etdi: "Muzeylər tariximizi yaşadır. Artıq neçə illərdir ki, N.Nərimanovun xatirə muzeyi tariximizin müəyyən məqamında xalqının gələcəyi naminə çalışan, onu ürəkdən sevən bu dövlət xadiminin həyat və fəaliyyətini, onun tarixi xidmətlərini təbliğ etməklə təkcə onu sevməyi təlqin etmir, həm də hər birimizə Vətəni, xalqı onun qədər sevməyini öyrədir. Bu illərdə N.Nərimanovun tədqiqatçıları onunla bağlı saysız-hesabsız elmi məqalələr, monoqrafiyalar yazmış, kitablar nəşr etdirmişlər.

Akademik Hüseyn Əhmədov da belə tədqiqatçılardan biridir. Muzeylər günü ərəfəsində Nərimanov işığına yığışmağımız və tədqiqatçı ilə görüşməyimiz bu baxımdan heç də təsadüfi deyildir".

Sonra söz nərimanşünas alim H.Əhmədova verildi. O, N.Nərimanov irsi, onun maarifçilik fəaliyyətinin öyrənilməsi, tədqiq edilməsi, ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində gördüyü işlər, qadağa və qovğalar, dövründə, Nərimanovun adının belə çəkilməyi yasaq edildiyi dönəmlərdə üzləşdiyi çətinliklərdən danışdı: "Mənim nə namizədlik, nə də doktorluq işimin mövzusu Nərimanovla bağlı olmamışdır, demək olar ki, bu, mənim bir vətəndaşlıq borcum idi. Vaxtilə Nərimanovun yaşadığı, sürgün həyatı keçirdiyi yerlərdə olmaq, arxivləri araşdırmaq onun xalqı qarşısında xidmətlərini üzə çıxarmaq, daim xalqı barədə düşünən və o dövrün tələblərinə uyğun hərəkət edən dövlət xadiminin böyüklüyünü açıb göstərmək şərəfli bir iş idi. Bu yolda mən öz bacarıq və qüvvəmi əsirgəmədim. 1979-cu ildə işıq üzü görmüş "N.Nərimanovun pedaqoji fikirləri, maarifçilik fəaliyyəti" kitabında onun bu istiqamətdəki fəaliyyətini işıqlandırmağa çalışmışam. Ömrümün, elmi fəaliyyətimin 50 ildən artıq bir hissəsini xalqımızın bu vətənpərvər oğluna həsr etdiyim üçün özümü xoşbəxt sayıram".

Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin əməkdaşları Ə.Əhməd, İ.İsayev N.Nərimanovun Azərbaycan tarixində yeri və rolu, bu böyük insanın tədqiqatçısı H.Əhmədovun elmi fəaliyyəti ilə bağlı geniş çıxış etdilər: daim öz üzərində işləyən, ətrafındakı insanlara tələbkarlıqla yanaşan akademik H.Əhmədova minnətdarlıqlarını bildirdilər.

N.Nərimanovun tədqiqatçılarından biri Firdovsiyyə Əhmədova Nərimanova yüksək dəyər verib, onu cəmiyyətə yetərincə çatdıran H.Əhmədovun bu yöndəki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirib, onun məktəbindən faydalanmağın zəruriliyini qeyd etdi. AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi, Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, elmlər doktoru Arzu Hacıyeva müəllifi olduğu, 1998-ci ildə nəşr edilmiş "Nərimanovun din haqqında fəlsəfi düşüncələri" kitabı ilə bağlı fikirlərini söylədi.

Respublikanın əməkdar artisti Azad Şükürov, 1996-cı ildə tamaşaya qoyulmuş "Nadir şah" pyesində oynadığı Nadir şahın monoloqunu ifa etdi. Bülbül adına Orta ixtisas və A.Zeynallı adına musiqi məktəblərinin şagirdlərinin ifasında səslənən şeir və mahnılar tədbiri daha da rövnəqləndirdi.

Sonda N.Nərimanov xatirə muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynova tədbir iştirakçılarına dərin minnətdarlığını bildirdi.

 

Respublika.- 2008.- 18 may.- S. 5.