Naxçıvanda qaval daşı tapılıb

 

Naxçıvanda ən qədim musiqi aləti - qaval daşı tapılıb. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Arxeologiya Etnoqrafiya İnstitutundan APA-ya verilən nıəlumata görə, Babək rayonunun Payız kəndində, Çalxanqala (Oğlanqala) ərazisindən tapılan oval şəklində olan qədim musiqi alətinin uzunluğu təqribən 2 metr, eni 1 metr, qalınhğı isə 10-15 santimetr arasındadır.

İlkin ehtimallara görə, qaval daşının musiqisindən qədim dövrlərdə hərbi limlərdə istifadə olunub. Qaval daşının ətrafında kiçik həcmli digər daşlar da tapılıb. Bu maddi-mədəniyyət nümunələrinin eramızdan əvvəl II minilliyə aid olduğu bildirilir. Tapılan qaval daşında ifa olunan musiqilər səs tembrinin keyfiyyətinə görə Qobustan ərazisindəki qaval daşından fərqlənir.

Qeyd edək ki, bu, MR ərazisində tapılan ən qədim musiqi alətidir. Pasportlaşdılaraq qeydə alınan qaval daşının elmi əsaslarla hərtərəfli araşdırılması işinə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Arxeologiya Arxeologiya İnstitutu ilə yanaşı musiqiçilər cəlb olunub.

 

Ekspress.- 2008.- 6 may.- S. 11.