Sadıqov Ə.

 

Fransada Azərbaycanla bağlı kitab nəşr olunmuşdur

 

Bu günlərdə yazıçı Kamal Abdullanın Fransada sayca ikinci kitabı işıq üzü gördü. Bildiyimiz kimi, bundan öncə Fransada yazıçının son illərin ədəbi hadisəsinə çevrilmiş "Yarımçıq əlyazma" romanı çap edilmişdi. "Azərbaycan dilində danışaq. “Dil mədəniyyət” - Kamal Abdullanın fransalı alim Mişel Malerblə müştərək qələmə aldığı bu kitab isə Azərbaycan dilinin mədəniyyətinin təbliğinə xidmət edir.

Dünyanın sürətlə qloballaşdığı indiki dövrdə Azərbaycan kimi uzun müddət imperiyaların tərkibində qalmış dünya ölkələri ilə bilavasitə təmaslardan məhrum edilmiş ölkələrin qarşısında onların tanıtımı, qarşılıqlı əməkdaşlıq zəminində qurulan xarici əlaqələrə real məzmun verilməsi ilə bağlı təxirəsalınmaz vəzifələr durur. Bu mənada Azərbaycan başqa ölkələrin keçmiş olduğu yolu daha sürətlə qət etməlidir. Xarici ölkələrdə, dünyanın nüfuzlu mədəniyyət elm mərkəzlərində Azərbaycan haqqında doğru-dürüst təsəvvürlərin formalaşması ümumilikdə ölkəmizin xarici siyasətinin uğurlu aparılmasına zəmin yaradır onun dünya birliyinə inteqrasiyasını şərtləndirən amillərdən birinə çevrilir. Bu sahədə prioritet istiqamətlərdən biri xarici ölkələrdə azərbaycanşünaslığın inkişafıdır.

Son illər Bakı Slavyan Universitetinin gördüyü əhəmiyyətli işlər ölkə ictimaiyyətinə yaxşı məlumdur. BSU-nun maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması ilə bağlı ölkə Prezidentinin bu yaxınlarda imzaladığı fərmanda bu barədə xüsusi qeyd var bu, həmin işlərin necə böyük önəm daşıdığını bir daha vurğulayır. Dünyanın tanınmış elm mədəniyyət mərkəzləri ilə qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlərlə bağlı həyata keçirilən birgə layihələr, səmərəli təcrübə mübadiləsi bütün bu işlərin yekunu kimi xarici ölkələrdə azərbaycanşünaslığın inkişafı diqqətçəkici məqamdır. Bu gün BSU-nun bilavasitə dəstəyi ilə Rusiya, Polşa, Belarus, Fransa s. kimi ölkələrin ali məktəblərində Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması Azərbaycan dilinin tədrisi prosesinə başlanmışdır bu, günümüzün reallığıdır.

"Parlons Azerbaidjanais" - "Azərbaycan dilində danışaq" - bu günlərdə Fransanın "Harmattan" nəşriyyatında nəfis tərtibatla çap olunmuş sözlük-məlumat kitabı belə adlanır. Kitabın müəllifləri AMEA-nın müxbir üzvü, professor Kamal Abdullayev fransalı alim Mişel Malerbdir. Kitab Fransanın məşhur Şərq Dilləri Sivilizasiyaları İnstitutunda ("INALKO") digər ali təhsil ocaqlarında azərbaycanşünaslıq üzrə təhsil alan tələbələr, eləcə ölkəmiz, onun dili, mədəniyyəti, tarixi s. haqqında bilgilər əldə etmək istəyən istənılən fransızdilli oxucu üçün əvəzsiz vəsaitdir.

Kitab Azərbaycan haqqında ümumi təsəvvür yaradan ön sözlə başlayır. Kitabın girişində Azərbaycanın siyasi-inzibati fiziki xəritələri verilmişdir. Ölkəmizin tarixinə əhatəli ekskurs, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, onun səbəbləri münaqişənin həllində Azərbaycanın mövqeyi, Azərbaycanın milli-dövlət rəmzləri, dili, dini mədəniyyəti, dövlətimizin yürütdüyü uğurlu daxili xarici siyasət, Azərbaycanın coğrafiyası, fauna flora, əlamətdar günlər s. haqqında məlumatlar ayrıca fəsildə toplanmışdır. İkinci fəsil Azərbaycan dilinin tarixi onun strukturu, qrammatikası, əlifba onun tərkibi barədə bilgilər verir. Üçüncü fəsildə Azərbaycanın danışıq dili, dilimizi öyrənmək üçün ilkin zəruri sözlük ifadələr özünə yer almışdır. Kitabın üçüncü fəslində Azərbaycanın dövlət hakimiyyət orqanları, iqtisadiyyat, ayrı-ayrı sənət incəsənət növləri haqqında söz açılır ən müxtəlif aspektlərdə Fransa-Azərbaycan əlaqələri işıqlandırılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, "Azərbaycan dilində danışaq" sözlük məlumat kitabı bu qəbildən Avropada nəşr olunan ilk kitabdır xaricdə azərbaycanşünaslığın inkişafı, Avropada Azərbaycan haqqında dürüst təsəvvürlərin formalaşması işinə verilən layiqli töhfədir.

 

Respublika.- 2008.- 31 may.- S. 8.