Hər mövsümdə Azərbaycan adlı beynəlxalq konfrans

 

Azərbaycan Turizm İnstitutu onun beynəlxalq əməkdaşı olan Avstriyanın Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan turizminin hərtərəfli öyrənilməsinə bütün fəsillər üzrə inkişaf perspektivlərinə həsr olunan "Hər mövsümdə Azərbaycan" adlı Beynəlxalq Konfransını təşkil edir. Azərbaycan Mədəniyyət Turizm Nazirliyindən aldığımız məlumata əsasən, konfrans 6 may tarixində Avropa otelinin konfrans zalında keçiriləcəkdir. Beynəlxalq Konfransın əsas mövzusu bütün fəsillər üzrə Azərbaycan turizm potensialının tədqiqatı, tətbiqi inkişaf perspektivləri, eyni zamanda, onun ölkənin inkişafı, iqtisadiyyat, cəmiyyət inteqrasiya sahəsindəki roludur. Konfrans turizm metodologiyasından texnologiyasından, eyni zamanda, öz işlərində turizm vasitələrindən istifadə etmək istəyənlərin qarşılıqlı əlaqələrinin, onlar arasında şəbəkənin qurulmasına təcrübə mübadiləsinə xidmət edir. Konfransda beynəlxalq yerli mütəxəssis, sənaye nümayəndələri dövlət rəsmiləri iştirak edəcəklər. Konfransın təşkilatçıları Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Turizm İnstitutu, Krems İMC Tətbiqi Elmlər Universitetidir. Konfransda müxtəlif ölkələrin dünyada məşhur olan mütəxəssisləri iştirak edəcəklər. Belə ki, Avstriyanın Krems Tətbiqi Elmlər Universitetinin Prezidenti cənab Hermann Dikovitch, beynəlxalq ekspert, Avstriya (Mədəni turizm üzrə), Xanım Gila Altmann, beynəlxalq ekspert, Almaniya (Eko-turizm üzrə), Avstriya (Sağlamlıq kurort turizmi üzrə ), Cənab Eduard Aberham, Pannhans Semmering-Otel rəhbəri, Avstriya (Qış turizmi üzrə), Cənab Kinji Ono, Rəqəmsal İpək Yolu Layihəsinin rəhbəri, Milli İnformasiya İnstitutu digərləri iştirak edəcəklər. Konfransın məqsədi yeni minilliyin turizm sahəsindəki məlumatını təcrübəsini konfrans iştirakçıları ilə paylaşmaq, turizmin inkişafı onun dövlət, cəmiyyət iqtisadiyyatın mənafeyi üçün istifadəsi yolları haqqında mütəxəssislərin fikir anlayışlarının müqayisə etmək, turizm ixtisasının idarəçilik prinsiplərinin yaradılması inkişafı məsələsini müzakirəyə çıxarmaq, dinamik sabit sosial iqtisadi şəraitə uyğunlaşmış yeni konsepsiya, metodologiya modellər yaratmaq üçün qlobal əməkdaşlıq etmək, yeni minilliyin ən ümdə tələblərindən biri olan təhsildə standartlaşma, turizm sahəsinin təlim sistemi sertifikatlaşması məsələlərini daha dərindən öyrənmək, turizm sahəsində çalışanları, peşəkar idarəçilər bu sahədə uğur qazanmaq istəyən digər insanlar arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi stimullaşdırılması, yaxın münasibətlərin qurulması, Azərbaycanda ixtisaslaşmış turizmin inkişafının tətbiqinin stimullaşdırılmasıdır.

 

Səs.- 2008.- 6 may.- S. 12.