Fikrət Əmirovun nadir fotosənədləri fonda təqdim edilib

 

73 fotoşəkil fonda beynəlxalq kino arxivləri federasiyasının köməkliyi ilə daxil olub

 

Dövlət Film Fondundan aldığımız məlumata əsasən, fond Azərbaycan xalq artisti, bəstəkar Fikrət Əmirovun yeni fotoşəkillərini arxivinə əlavə edib. Azərbaycanın bəstəkarlıq məktəbinin korifeylərindən biri Fikrət Əmirovun Kanada Rusiyada ayrı-ayrı şəxslərin arxivlərindəki fotoşəkilləri Dövlət Film Fondunun arxivinə verilib. Çox nadir sayılan fotosənədləri fonda Kanadada yaşayan musiqiçilər təqdim edib. Fondun direktoru Cəmil Quliyevin sözlərinə görə, bəstəkarın həyat yaradıcılığını əks etdirən 73 fotoşəkil fonda beynəlxalq kino arxivləri federasiyasının köməkliyi ilə daxil olub.

   Cəmil Quliyev bildirib ki, Kanadadan yaşayan həmyerlilərimiz tərəfindən Fikrət Əmirovun həyatının müxtəlif dövrlərini əhatə edən çox nadir fotoları daxil olub. Fikrət Əmirov nəinki mahnılar, həmçinin, "Səhər", "Böyük dayaq", "Sevil", "Mən ki, gözəl deyiləm" kimi filmlərin bəstəkarıdır. Qeyd edək ki, zəngin yaradıcılığı ilə musiqimizin inkişafında yeni mərhələ açan, musiqimizi dünya miqyasında tanıdan bəstəkarın fotoşəkillərinin yer aldığı DVD artıq bəstəkarın oğlu Cəmil Əmirova təqdim olunub.

 

Səs.- 2008.- 15 may.- S. 12.