Nizamiqızı H.

 

Böyük hədəflərin ardınca

 

Dünyanın sənət və sənətkar tandemində gedən proseslər fonunda nəsillər bir-birini əvəz edir. Hər yeni nəsil də möhkəm təməl üzərində qurulan sənət xəzinəsinə əlavələr edir, yeniliklər gətirir. Bu təbii və gözlənilən prosesin axarında sarsılmaz qüvvə olan gənclik durur.

Bu mənada Dövlət Gənclər Simfonik Orkestrinin yaradılması da maraq doğurur. İstedadlı gəncləri səhnəyə qazandırmağı hədəfləyən orkestr Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə yaradılıb.

Bu kollektivin yaranması həm də müasir dövrümüzün dahi musiqiçisi Mstislav Rostropoviçin adı ilə də bağlıdır. Bakıya səfərlərinin birində Azərbaycanda gənclər simfonik orkestrinin yaradılmasının vacibliyini vurğulayan və bu istiqamətdə tövsiyələrini verən həmyerlimiz yeni gənc musiqiçilər kollektivinin yaranmasına bir növ təkan vermiş oldu. Bununla da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 2006-cı ilin martında kollektivin formalaşmasına başlanıldı. Perspektivlər vəd olunan heyətə ölkənin müxtəlif musiqi məktəblərinin 10-19 yaşlı istedadlı gəncləri dəvət aldı. Beləcə, paralel olaraq musiqi məktəbində təhsil alan gənclər həm də orkestrinin heyətində peşəkar ifaçı kimi yetişməyə kökləndilər.

Böyük ümidlər bəslənilən orkestrə bədii rəhbər və dirijorluq missiyası da respublikanın xalq artisti Teymur Göyçayevə həvalə olundu. Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru kimi geniş konsert fəaliyyətinə malik maestro həm də Zaqafqaziyanın skripkaçılar müsabiqəsinin laureatıdır. Onun zəngin sənət tərcümeyi-halı və böyük pedaqoji təcrübəsi qısa müddətdə öz nəticəsini verdi. Fəaliyyəti dövründə bir çox respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları yetişdirən Teymur Göyçayev bu işin də öhdəsindən məharətlə gəldi.

Elə bütün bunların nəticəsi olaraq qısa müddətdən sonra kollektivə Dövlət Gənclər Simfonik Orkestri statusu verildi.

Yarandığı gündən 20-dən artıq konsert vermiş orkestrin 2007-ci ilin 15 dekabrında M.Rostropoviç adına I Beynəlxalq Musiqi Festivalında çıxışı özünün yaradıcılıq uğurlarının ilki kimi tarixə düşdü. Anşlaqla keçən konsert festivalın təşkilatçısı, M.Rostropoviçin həyat yoldaşı, dünyaşöhrətli müğənni Qalina Pavlovna Vişnevskaya tərəfindən bəyənilir. Yüksək səviyyəli çıxış və peşəkar hazırlıqla dünyaşöhrətli ifaçını təəccüblədirməyə müvəffəq olan orkestr bununla da özünün böyük uğurlara imza atacağı hədəfini göstərmiş oldu.

Hazırda orkestrin repertuarında bir sıra məşhur dünya musiqiçilərinin 30-dan çox əsəri daxil edilib. Azərbaycan klassik musiqisinin banisi Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" operasının üverturası, "Arşın mal alan" operettasından parçalar, "Arazbarı" kimi məşhur musiqi əsərləri, həmçinin digər məşhur bəstəkarlarımız Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Asəf Zeynallı, Vasif Adıgözəlov, Tofiq Quliyev, Vaqif Mustafazadənin rəngarəng musiqiləri onların ifasında daim səslənməkdədir.

Həmçinin L.Vaynşteyn, Q.Qurbanov, M.Mirzəyevin vokal-xor əsərləri, Q.Qendel, A.Vivaldi, E.Kapuan, T.Albinonin, İ.Haydn kimi bəstəkarların əsərləri orkestrin konsertlərinin bəzəyinə çevrilib.

İfalarında mürəkkəb əsərlərə üstünlük verən heyətin repertuarında rus bəstəkarlarının əsərləri - P.Çaykovskinin, S.Prokofyevin, Q.Sviridovun, İ.Frolovun, Avropa musiqiçilərindən D.Vilyams, V.Yumens, M.Şmits, C.Pyerpontan və İ.Ştrausun əsərləri mütəmadi olaraq səslənir.

Zaman keçdikcə uğurlarının sayını da artıran heyət üçün 2008-ci il əlamətdar hadisə ilə başladı. Belə ki, beynəlxalq festivalda yüksək səviyyəli çıxış nümayiş etdirən orkestr Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən pul mükafatına layiq görülür. Dövlət tərəfindən göstərilən bu qayğı və diqqətin onların ifaçılıq sənətinin daha da inkişaf etməsinə, yeni konsert proqramları üzərində çalışmalarına həvəsləndirdiyini deyən gənclər musiqimizi bundan sonra da tanıtmaq və Azərbaycanın adını şöhrətləndirmək üçün əllərindən gələni edəcəklərini deyirlər.

Hazırda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Avropanın üç böyük ölkəsində konsert proqramı ilə çıxışa hazırlaşan 140 nəfərlik Dövlət Gənclər Simfonik Orkestri rəngarəng proqramları ilə Qərb dinləyicilərini də sehrləmək niyyətindədir.

 

Mədəniyyət.- 2008.- 15 may.- S. 5.