Samirə

Klassikamız bugünkü teatrımızda

Müsyö Jordanla dərviş Məstəli şah yenidən toqquşdular

 

Dünən teatrda gənc rejissor İlham Əsgərovun quruluşunda ədəbiyyatımızın klassiki Mirzə Fətəli Axundovun "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" 2 hissəli komediyası oynanıldı. Quruluşçu rəssamı Nazim Bəykişiyev, musiqi tərtibatçısı Səbuhi Məmmədov, rəqsləri quran Pərviz Məmmədrzayev olan tamaşada Rafael Dadaşov (Hatəmxan ağa), Bəsti Cəfərova (Şəhrəbanu xanım), Sabir Məmmədov və Elşən Cəbrayılov (müsyö Jordan), Anar Heybətov (Şahbaz bəy), Mehriban Xanlarova (Şərəfnisə xanım), Ziba Ramazanova və Xədicə Novruzlu (Gülçöhrə), Hicran Nəsirova (Xanpəri), Telman Adıgözəlov (dərviş Məstəli şah), Rəşad Bəxtiyarov (Qulaməli) və digər aktyorlar iştirak edirlər. Nədənsə quruluşçu rejissor pyesdəki Rəşid bəy obrazını ixtisar etməyi lazım bilib. Dekorasiyaya gəldikdə isə Qarabağ xanlığının nüfuz sahiblərindən olan Hatəmxan ağanın dəbdəbəli imarəti əvəzinə səhnədə şərti yaşayış dekorları gördük. Aktyorların oyunu barədə isə deyə bilərik ki, məsələn, Rafael Dadaşovun ifası ilə bir qədər avam, sadəlövh, köhnə fikirli, eyni zamanda çox səmimi xarakterə malik Hatəmxan ağa obrazı arasında əlaqə çox zəif idi. Şübhə yoxdur ki, aktyorla rejissor səylərini birləşdirsəydilər, Rafael Dadaşov əsas ampluası olan şəhərli, avropalaşmış zadəgan, ya da ziyalı təbəqəsinə məxsus insanları canlandırmaq vərdişini unudardı. B.Cəfərovanın Şəhrəbanu xanımı, ümumilikdə, inandırıcı idi. Əlbəttə, tanınmış aktrisa "Kaş araba aşmayaydı!" səhnə əsərində yaratdığı Kesariya obrazında olduğu kimi, daha plastik ifa nümayişləyə bilərdi. İctimai baxış tamaşasında müsyö Jordan rolunda çıxış edən Elşən Cəbrayılov personajın "dilini tapmaqda" o qədər də aciz qalmamışdı. Gənc aktyor Anar Heybətov da Şahbaz bəy obrazında kifayət qədər təbii görünürdü. Mehriban Xanlarova isə əmisi oğluna yenicə adaxlanmış gənc qız rolunda yapışıqlı görünməkdən ötrü bütün istedad və bacarığını səfərbər etmişdi. Yeniyetmə Xədicə Novruzlunun Gülçöhrəsi isə uşaqlara xas səmimi, üzviliyə köklənmiş oyunu ilə diqqəti cəlb etdi. Hicran Nəsirovanın Xanpərisi aktrisanın yaradıcılığından yaxşı tanıdığımız sərbəst ifa tərzini bu rolda da büruzə verdi. Nəhayət, Telman Adıgözəlovun dərviş Məstəli şahının bütün komponentləri - məzəliliyi, fırıldaqçılığı, pulgirliyi - yerli-yerində idi. Ümid edirik ki, premyerada və sonrakı nümayişlər zamanı "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" tamaşası daha dinamik, Axundov qələminə layiq olaraq daha cəlbedici keçəcək.

 

Həftə içi .- 2008.- 27 may.- S. 8