M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşlarının УTərəqqiФ medalı ilə təltif edilməsi haqqında

 

Azərbaycanda kitabxana işinin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilsinlər:

Ağayeva Fatma Həsən qızı
Bayramov Dəmir Əmrah oğlu
Əsədova Bənövşə Ağamalı qızı
Həmidova Hərifət Mülki qızı

İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 17 noyabr 2008-ci il

 

Azərbaycan.- 2008.-18 noyabr.- S. 1.