Mükərrəmoğlu M.

 

Yubiley tədbirləri davam edir

 

Xəbər verdiyimiz kimi M. F. Axundov adına Milli Kitabxananın yubileyini qeyd etmək üçün dünyanın 17 ölkəsindən nümayəndələr Bakıya gəlmişlər.

Noyabrın 17-də Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Türkdilli ölkələrin Milli kitabxanalarının direktorlarını və digər qonaqları qəbul etmiş, onlara Azərbaycanda son illər həyata keçirilən quruculuq işləri barədə məlumat vermişdir.

Sonra isə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Milli Kitabxananın 85 illik yubileyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir. Mərasimdə çıxış edənlər ölkəmizdə mədəniyyətə, o cümlədən kitabxana işinə dövlət qayğısından danışmışlar, çox hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin kitabxanaların inkişafına xüsusi diqqət göstərdiyini vurğulamışlar.

Türkdilli ölkələrin Milli Kitabxanaları direktorlarının II konfransı, həmçinin “Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” Qeyri-kommersiya Əməkdaşlıq Təşkilatının X ümumi iclası dünən keçirilmişdir. Dünən həm qonaqlar M. F. Axundov adına Milli Kitabxana ilə tanış olmuşlar. İclaslar isə seksiyalarda davam etdirilmişdir.

I seksiya “Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” Qeyri-kommersiya Əməkdaşlıq Təşkilatının X ümumi iclasına həsr olunmuşdur.

“Türkdilli ölkələrin Milli Kitabxanalar direktorlarının II konfransı isə II seksiyada davam etdirilmişdir.

M. F. Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov bu gün Milli Kitabxananın vəziyyəti haqqında aşağıdakıları bildirmişdir:

- Bu il özünün 85 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşan bu mənəviyyat xəzinəsi 1923-cü ildə Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə Respublika Dövlət Kitabxanası kimi yaradılmışdır. Həmin ilin may ayının 23- kitabxananın rəsmi açılış mərasimi olmuşdur.

“Kitabxana işi haqqında” qanunun 7-ci maddəsinə müvafiq olaraq M. F. Axundov adına Dövlət Kitabxanasına Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 2004-cü il tarixli qərarı ilə “Milli Kitabxana” statusu verilmişdir. Bu status kitabxananın qarşısına qoyulmuş vəzifələrin əhatəsini xeyli genişləndirmiş və ölkənin ictimai həyatında onun rolunu artırmışdır.

Son illər bütövlükdə mədəniyyətə və mənəvi dəyərlərimizə dövlət səviyyəsində xüsusi diqqət yetirilməsi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyətimizə xüsusi qayğısını böyük uğurla davam etdirən hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin bu sahəyə hədsiz diqqəti sayəsində kitabxana işi sahəsində də böyük uğurlar qazanılmış, əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Latın qrafikası ilə Azərbaycan dilində 400 addan çox kitabın kütləvi tirajla nəşri, “Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası”, “Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanasıDünya ədəbiyyatı kitabxanasıseriyasından kitabların çapı barədə sərəncamların verilməsi kitabxanalarımızın fondunun zənginləşməsində 1988 – 1993-cü illərdə mənəviyyatımıza qayğısızlıq nəticəsində itirilmiş oxucularımızın kitabxanaya qayıtmasında mühüm rol oynamışdır. Dünya səviyyəsində analoqu olmayan bu tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində bu gün kitabxanalarımızın kitabla təchizatı sahəsində problem, demək olar ki, həll olunmuşdur.

Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin mədəniyyət sahəsinə rəhbərliyin daha da təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş 31 yanvar 2006-cı il tarixli fərmanından sonra yeni yaradılmış Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, hörmətli nazirimiz Əbülfəs Qarayevin yaxından köməyi və qayğısı sayəsində Milli Kitabxananın işində dönüş yaranmış və tamamilə yeni istiqamətlərdə əhəmiyyətli işlər görülməyə başlanmışdır.

Bu gün Milli Kitabxananın gördüyü işlərə nəzər salarkən informasiyalı cəmiyyət quruculuğu şəraitində oxuculara kitabxana-informasiya xidmətinin müasir dövrün tələblərinə uyğun yenidən qurulması istiqamətində xeyli iş görüldüyü göz önünə gəlir.

Artıq bu gün kitabxanamızın oxucuları və eləcə də dünya miqyasında Azərbaycanla maraqlanan bütün insanlar Milli Kitabxananın saytı və elektron kataloqu vasitəsilə zaman və məkan problemi olmadan kitabxanamızın kataloq və fondlarına daxil olaraq ondan sərbəst bəhrələnə bilirlər.

Milli Kitabxananın strukturu da tamamilə yenidən qurulub. Mədəniyyət Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunan yeni strukturunda müasir dövrün tələbləri ilə səsləşən bir sıra yeni şöbələrElektron informasiya xidməti”, “Kitabxana-bibilioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması informasiya texnologiyaları”, “Elektron resurslarının yaradılması”, “Kitabxanaçıların təlim tədris mərkəzi”, “Kitabxana siyasəti metodiki rəhbərlikşöbələri bir sıra yeni bölmələr yaradılıb.

Bu gün Milli Kitabxana bütün idarə və sistemlərin kitabxanalarına virtual rejimdə metodik xidmət göstərir. Belə ki, kitabxananın saytında “Virtual metodik xidmət” bölməsi yaradılmışdır və ölkənin istənilən nöqtəsindən hər bir kitabxana işçisi müxtəlif sorğularını sayt vasitəsilə Milli Kitabxanaya ünvanlayır və bir saat, yaxud yarım saat, yarım gün ərzində öz sorğularına cavab ala bilirlər.

Milli Kitabxananın beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq kitab mübadiləsi sahəsində fəaliyyəti də gündən-günə genişlənir. Bu gün kitabxanamız Avropa Milli Kitabxanaları Konqresi (GENL). Avrasiya Kitabxana Assambleyası (BAE), Beynəlxalq Kitabxanalar Cəmiyyəti (İLFA), Türkdilli Ölkələrin Milli Kitabxanaları Konfransı kimi beynəlxalq professional təşkilatların fəal üzvüdür.

Milli Kitabxanamız dünyanın 15 ən zəngin milli kitabxanası ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamışdır. Buraya Türkiyə, Fransa, Misir, Latviya, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Belarus və s. ölkələrin kitabxanaları daxildir.

M. F. Axundov adına Milli Kitabxana hazırda dünyanın 50-dən çox kitabxanası ilə fəal beynəlxalq kitab mübadiləsi aparır. Bu gün dövlət başçımızın qayğısının nəticəsidir ki, Milli Kitabxana özünün 85 illik yubileyini geniş şəkildə qeyd edir.

 

Xalq qəzeti.- 2008.- 19 noyabr.- S. 7.