Tarixdən bizə ərməğan...

 

Bu şəkilləri görən oxucu onların harada çəkildiyini dərhal başa düşəcək. Çünki Bakının sakinlərinin qonaqlarının çoxu ömründə heç olmasa bir dəfə burada olub. Amma həmin ünvanda olmayanlar üçün şəkillərin məzmunu çox söz deyir təbii ki, onları buraya gəlməyə səsləyir. "Yüz dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır". Xüsusilə söhbət doğma Vətənin, yaşadığın ölkənin, mənsub olduğun xalqın tarixindən gedirsən.Bura Milli Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Tarixi Muzeyidir. Muzeyin yerləşdiyi, vaxtilə görkəmli mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tikdirib nəsillərə ərməğan etdiyi binanın özü şanlı keçmişimizin bir dilmancı, tarixi ənənələrimizin bir nümunəsidir.

Bina 1895-1897-ci illərdə tikilib və H.Z.Tağıyevin mülki olub. Həmin vaxtdan bəri Bakının memarlıq incilərindən biri olaraq qalır. 1920-ci ildən burada muzey yerləşdirilib. İndiyədək bura gələnlər Azərbaycanın ərazisində mövcud olmuş Atropatena, Albaniya, Şirvanşahlar, Ağqoyunlular, Səfəvilər dövlətləri dövrünə aid maddi mədəniyyət nümunələri ilə tanış olublar.

Binanın zahiri kimi, daxili də, içərisində toplanmış eksponatlar da qədim mədəniyyətimiz, folklorumuz, məişətimiz, adət-ənənələrimiz haqqında maraqlı hekayəi danışır.

Binanın ölkə Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə dövlət vəsaiti hesabına yenidən təmir olunması isə tariximizə qayğının, onun hər bir vətəndaşa, paytaxtın qonaqlarına çatdırılması istiqamətində görülmüş təqdirəlayiq bir işdir.

Bu binanın qarşısından laqeyd ötməyək. Ayaq saxlayaq, baxaq, düşünək, içərisinə daxil olmaq istəyimizdən vaz keçməyək. Ən vacibi isə uşaqların əlindən tutub buraya gətirək. Qoy daşlar, onların üzərindəki memarlıq naxışları, xalqımızın keçdiyi kəşməkeşli yolu əks etdirən ən müxtəlif eksponatlar gənc nəslə əyani tarix dərsi olsun.

Azərbaycan.- 2008.-27 noyabr.- S. 8.