İsmayılov R.

 

Əcəmi seyrangahı

 

Naxçıvan şəhərində ən gözəl parklardan, istirahət guşələrindən söhbət düşəndə, ilk növbədə, Əcəmi seyrangahının adı çəkilir. Onu digər mədəniyyət istirahət parklarından fərqləndirən cəhətlər az deyil. Əvvəla, o, daha böyük əraziyə malikdir. Digər tərəfdən, şəhərin Qala məhəlləsi deyilən yerdə salınıb. Bu məhəllə orta əsrlər dövründən şəhərdə adla tanınan ünvanlardan biri olub, vaxtilə bir çox memarlıq inciləri burada inşa edilib. Naxçıvanın gözəllik simvolu sayılan XII əsrə məxsus Mömünə xatun məqbərəsi isə bu əraziyə xüsusi gözəllik verir. XVIII əsrdə tikilmiş uzun illər Naxçıvan xanlanın iqamətgahı kimi fəaliyyət göstərmiş "Xan evi" həmçinin. Buradakı tarixi abidələrdən biri Miryaqub ağa piridir.

Açıq səma altında muzey son illərdə yaradılsa da, ona məxsus eksponatlarla seyrangahın hər guşəsində rastlaşmaq olur. Xüsusən , daşdan yonulmuş qoc heykəllərlə. Hər bir eksponat tariximizin dərin qatlarından soraq verir.

Seyrangahın mərkəzində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin şərəfinə abidə ucaldılıb. Dahi öndər ötən əsrin səksəninci illərinin əvvəllərində ikinci dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülərkən sovet dövrünün qayda-qanunlarına uyğun olaraq doğma vətənində onun tuncdan büstü qoyulub. Bu abidə gənclərin ümid sevgi ünvanlarına çevrilib. Naxçıvan şəhərində elə bir toy ziyafəti tapmaq olmaz ki, bəylə gəlin məclisdən bir qədər əvvəl onun önündə ulu öndərin xatirəsini yad etməsin.

 

Azərbaycan.- 2008.- 1 noyabr.- S. 6.