Şamaxıda eramızın III-V əsrlərinə aid

abidələr tapılıb

 

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Şamaxı arxeoloji ekspedisiyasının nümayəndələri rayonun Çöl Göylər kəndi ərazisindəki qədim şəhərgahda tədqiqat işləri apararkən qədim yaşayış dövrünə aid müxtəlif maddi-mədəniyyət nümunələri aşkarlayıblar.

Ekspedisiyanın rəhbəri tarix elmləri namizədi Şirzad Əhmədov bildirib ki, arxeoloji qazıntılar zamanı oradan 3 ədəd küp qəbir, onların içindən və ətrafından nizə ucluqları, sikkələr, dabanlı şüşə bokallar, qolbağılar, şüşə muncuqlar, müxtəlif məişət və təsərrüfat qabları, keramika məmulatları aşkarlanıb. Həmçinin ərazidə torpaq qəbirlərə daş qutulara da rast gəlinib.

Yarı uçmuş vəziyyətdə tapılan küp qəbirlərin ağzı cənub-qərb istiqamətindədir. Qırmızı rəngli bu küplərin ölçüləri qalınlığı müxtəlifdir. Onların boyun hissəsində gövdəyə bərkidilmiş yumru qulplar var. Küp qəbrin içindəki skeletlər sol böyrü üstə bükülü vəziyyətdə cənub-qərb istiqamətində qoyulub: "Aşkarlanan küp qəbirlər, məişət təsərrüfat əşyaları, qırmızı rənglə boyanmış saxsı qablar ilk orta əsrlər dövrünə, yəni bizim eranın III-V əsrlərinə aid maddi-mədəniyyət nümunələridir".

Ş.Əhmədov qeyd edib ki, küp qəbirlər mədəniyyəti qalıqları Azərbaycanın əksər rayonlarında, o cümlədən Şamaxının Çöl Göylər, Hacıqədirli kəndlərindəki qədim şəhərgahda Bağırlı kəndi yaxınlığındakı "Taxtalar" adlanan yerdə mövcuddur.

 

Mərkəz.- 2008.- 27 noyabr.- S. 10.