Ağaoğlu T.

 

Məlahətli səs, unudulmaz ifa

 

İllər, aylar keçsə , milli musiqi sənətinin görkəmli nümayəndələri yaddan çıxmır, adları ehtiramla çəkilir, xidmətləri, ifaları hörmətlə xatırlanır. Ustadların ənənəsini layiqincə yaşadanlardan, davam etdirənlərdən biri məşhur müğənni, xalq artisti İslam Rzayevdir. Onun iki müsbət cəhətini örnək hesab etmək olar: bəstəkar mahnılarını, xalq havalarını məharətlə səsləndirməsi səhnə-ekran mədəniyyəti. Ömrü boyu könül açdığı, şöhrət qazandığı, ucaldığı sənətin qədir-qiymətini bildi, saflığı uğrunda çalışdı. Həmişə şux, nikbin görünərdi.

Hələ uşaqlıqdan onun varlığında oxumaq həvəsi vardı. Vurduğu zəngulələr dalğa-dalğa ətrafa yayılar, onu eşidənlər isə avazından, səsinin şirinliyindən zövq alardılar. Qardaşı oğlunun istedadını görən bibisi onu mahir muğam ifaçısı Seyid Şuşinskinin yanına apardı. Həmin günü müğənni tez-tez xatırlayardı: "Kəndin girəcəyində təmtəraqsız evin qarğı-qamışdan, qaratikan kolundan çəkilmiş çəpərin darvazasını açıb içəri keçdik. Bizim həyət-baca min dəfə oradan yaxşı idi. Qapını üzümüzə arıq, solğun sifətli kişi açdı. Həmin şəxs Seyid Şuşinski idi. Bibim məqsədini ona danışdı. O da məni başdan-ayağa süzüb: "Bir oxu görüm, a bala", - dedi.

Müraciət o qədər soyuq, könülsüz idi ki, boğazım qurudu. Ustad yenidən mənə baxıb: "Niyə səslənmirsən, ay oğul?" Cavabı da özü verdi: "Tanrı mənə qismət verib, onu danmaram" - misrası ilə başlayan qəzəli "Çahargah" muğamı üstə oxudu. Qırışığım açıldı. Yaman başladım. Tar-kamansız pəsdən-zildən elə oxudum ki, Seyid əmi kövrəldi. Handan-hana başını qaldırıb bibimə: "Bu uşağı Bakıya - musiqi məktəbinə aparın", - dedi.

1951-ci ilin isti yay günlərinin birində onu Bakı şəhərinə - Seyid əminin məsləhət gördüyü ünvana apardılar. O, həmin günü ömrü boyu unutmadı. Sonradan xatirələrində belə yazıb: "Keçdim içəri. Oxudum. Tanımadığım, üzlərini ilk dəfə gördüyüm insanlar maraqla, heyrətlə məni dinlədilər. Eləsi oldu ki, təbrik edib uğurlar arzuladı. Burada təhsil aldım".

Məktəbi bitirəndə təyinatını Dövlət Flarmoniyasına verdilər.
İslam Rzayev ilk yerində Niyazi, Fikrət Əmirov, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Səid Rüstəmov, Hacı Xanməmmədov başqa sənət korifeyləri ilə birgə əmək fəaliyyətinə başladı. O dövrdə filarmoniyaya sənətsevərlər həvəslə gedərdilər. Orada Şövkət Ələkbərova, Əbülfət Əliyev, Sara Qədimova, Xan Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Ağabala Abdullayev, Fatma Mehrəliyeva başqa mahir ifaçıların konsertləri keçirilərdi. İfa qabiliyyətlərinə görə sevilənlərin arasında İslam da olar, tamaşaçıların sürəkli alqışlarından ona da pay düşərdi. Oxuduğu "Aşıq Alı", "Bağrıma basmışam Azərbaycanı", "Nəsimi" kantatası, təsniflər, mahnılar dinləyicilərin zövqünü oxşayardı.

Onun səsində şirinlik, həm də nisgil vardı. İfa etdiyi mahnılar ana laylası kimi duyğulara, düşüncələrə sərinlik, rahatlıq gətirərdi, təsnifləri tarım çəkilən əsəblərə sığal çəkərdi. Oxuduğu "Çahargah" müğamı musiqi sənətimizin nadir incilərindən biri kimi tarixdə qalıb. O, heç vaxt ucuz şöhrət ardınca getməyib. Səsinin məlahətli olduğunu dərk edəndən çalışardı ki, adı hörmətlə çəkilsin. Dəvət olunduğu tədbirlərə tərəddüdsüz gedərdi. Dünyanın əksər ölkələrində qastrol səfərində olmuşdu. Respublikanın xalq artisti fəxri adına layiq görülmüş, uzun müddət təlim-tədrislə məşğul olmuş, professor elmi dərəcəsi almışdı. Qürur hissi duyardı ki, yüzlərlə yetirməsi var.

Bir zamanlar məlahətli, könül açan səsi, səhnə mədəniyyəti, pedaqoji fəaliyyəti, yüksək insani keyfiyyətləri ilə tanınan İslam Rzayev vəfatından sonra da unudulmur. Hər dəfə ifa etdiyi neçə-neçə mahnı, təsnif, muğam efirdən, ekrandan səslənəndə onun ruhuna dualar oxunur. İstedadlı ifaçının xidmətlərindən biri 20 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız Muğam Teatrını yaratması olub. qədər milli musiqimiz yaşayacaq, onun da adı hörmətlə çəkiləcəkdir.

Azərbaycan.- 2008.- 2 noyabr.- S. 4.