Samirə

 

Sarı gəlinlə bağlı daha bir versiya

 

Bəstəkar sənətşünas-alim Rəhilə Həsənova "Sarı gəlin" Azərbaycan xalq mahnısı ilə bağlı düşüncələrini açıqlayıb. Bu açıqlamalardan belə çıxır ki, "Sarı gəlin" mahnısı qədim türklərin Günəşə sitayişi ilə bağlı mərasimin bir hissəsi kimi mövcud olub. R.Həsənova öz düşüncələrini Mirəli Seyidov Nasir Rzayev kimi alimlərin əsərlərindən çıxarışlarla əsaslandırıb. Onların tarixi-etnoqrafik təqdimatlarının əsas bazası isə folklor nümunələridir.

R.Həsənova: "Qədim türklərin adətlərindən biri sevdiyi qızı Günəşlə müqayisə etmək olub. Qədim türklərdə Günəş qadın cinsinə aid edilirdi. Gözəl xanımın saçlarını Günəş şüaları ilə müqayisə edərkən bu mahnının bəzi misralarına başqa qədim türk mahnılarında da epizodik şəkildə rast gəlinir". Ola bilər ki, R.Həsənovanın bu fikirləri ermənilərin "Sarı gəlin"i özününküləşdirmək iddialarını boğazlarında qoyacaq - axı əgər onlar mahnını oxuyarkən ora öz sözlərini əlavə ediblərsə, bu o demək deyil ki "Sarı gəlin" erməni mahnısıdır, həm bu gözəl folklor əsərinin türk xalqlarına aid olmasını qədim türk mahnılarının analizi elmi şəkildə təsdiq edib.

 

Həftə içi.- 2008.- 14 noyabr.- S. 8.