Turanə

 

"Muğamat var olan yerdə"

 

Bakı şəhəri Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Səbail rayonu Bibiheybət qəsəbə Mədəniyyət evində Azərbaycan muğamlarına həsr olunmuş "Muğamat var olan yerdə" adlı ədəbi-bədii, musiqili tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə mədəniyyət evinin direktoru, tarzən Şahin Verdiyev açaraq, zəngin keçmişə malik olan olan muğamlarımızdan söz açdı.

O, Azərbaycan muğamlarının inkişafında, təsnif və xalq mahnılarının, dəraməd və rənglərin yaranmasında böyük xidmətləri olan Mir Möhsün Nəvvab, Cabbar Qaryağdıoğlu, Sadıqcan, Şəkili Ələsgər, Malıbəyli Həmid, Seyid və Xan Şuşinskilər, Əhməd Bakıxanov, Mirzə Mansur və Bəhrəm Mansurovlar, Mütəllim Mütəllimov, Zülfü Adıgözəlov, Hacıbaba Hüseynov, Yaqub Məmmədov və s. kimi sənətkarların, ustad xanəndələrin adını qürur hissi ilə yad edərək, bu sənətin inkişafında olan böyük xidmətlərindən danışdı. O qeyd etdi ki, bu ustad sənətkarlar xalq musiqimizi, ana laylarımız olan muğamlarımızı öz əcdadlarından əmanət olaraq qəbul etmiş, onu göz bəbəyi kimi qorumuş, təəssübünü çəkmiş və bütün dünyada fəxrlə təbliğ və tərənnüm etmişlər.

Bu gün bu missiyanın daşıyıcısı Heydər Əliyev fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoş məramlı səfiri xanım Mehriban Əliyeva muğamlarımızın dünya miqyasında tanınması və şöhrət tapmasına böyük səy göstərir. Onun muğamlarımıza, istedadlı gənc ifaçılarımıza, eləcə korifey muğam ustalarına ayırdığı diqqət qayğı, dəstək hər bir azərbaycanlını sevindirməyə bilməz. Xanım M.Əliyevanın təşəbüssü ilə Bakının Mərkəzində tikilən, dünyada analoqu olamayan Muğam Mərkəzinin Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə bir töhfə olacağını qeyd etməmək mümkün deyil.

Ş.Verdiyev çıxışının sonunda səslənəcək "Bayatı-Şiraz" və "Mirzə-Hüseyn" muğamlarını təhlil edərək, onun şöbə və hissələrini, bu muğamlardan hansı görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının geniş istifadə etdiyini iştirakçıların diqqətinə çatdırdı.

Natiqin çıxışından sonra bədii qiraət ustası Rəşadət Həşimov tədbir iştirakçıların ovqatına yeni rəng qataraq, mərhum xanəndə Hacıbaba Hüseynovun "Muğamat var olan yerdə" qəzəlini söylədi.

Yaranmışdır muğamatım əcəb bir şux qəzəllərdən,

Qəzəllər ixrilaf eylər qara gözlü gözəllərdən.

Gözəllər imtina etməz bu sevdaya dözənlərdən

Həmişə şad olur könüllər kamança, tar olan yerdə,

Xüsusən, zövq alar arif, muğamat var olan yerdə.

 

Nə lazim musiqimizdə dolansın əcnəbi səslər

Sərəncam eyləsin gərək, mütləq ustad olan kəslər.

Yazılsın şeirlər düzgün, oxunsun şux müxəmməslər

Verilsin ali qiymətlər, fəqət hüşyar olan yerdə,

Xüsusən, zövq alar arif, muğamat var olan yerdə.

 

Tədbirin sonunda muğam ifaçıları tarzən Şahin Verdiyev, kamançaçı Elnur Məmmədov, qarmon ifaçısı Ağami Ağayev və nağara çalan Məşədi Mehmanın ifasında "Çahargah" rəngi ifa olundu.

Xanəndələrdən Vüsalə İlyasova və Sevda Bəxtiyarova "Bayatı -Şiraz", "Mirzə Hüseyn" muğamlarını, xalq mahnılarını və Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarını ifa etdilər.

 

Səs.- 2008.- 11 noyabr.- S. 12.