Mükərrəmoğlu M.

 

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət

 

Bu yaxınlarda çapdan buraxılmış, nəfis şəkildə tərtib olunmuş “Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət” ikicildliyində dövlət başçımızın prezidentlik fəaliyyəti dövründə mədəniyyətimizlə, milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fərman və sərəncamları, mədəniyyət xadimləri ilə görüşləri, yeni mədəniyyət abidələrinin açılış mərasimindəki nitqləri, mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı göstəriş və tövsiyələri və s. öz əksini tapmışdır.

Kitaba mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev “Giriş sözü” yazmışdır. Prezident İlham Əliyevin mədəniyyətlə bağlı bir deyimi ilə başlayan bu məqalədə dövlət başçısının mədəniyyətə, incəsənətə bütövlükdə milli-mənəvi dəyərlərimizə göstərdiyi diqqət qayğı konkret faktlarla əks etdirilmişdir. Orada deyilir: Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyi ilk gündən mədəniyyətin inkişafına böyük diqqət qayğı göstərmiş, mədəniyyəti dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi daim diqqətdə saxlamışdır”.

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası binasının təntənəli açılış mərasimində Prezidentin iştirakını əks etdirən materialla əsas hissəsi başlayan kitabda bütün yazılar hadisələrin xronologiyasına uyğun olaraq yerləşdirilmişdir. Yanvarın 27- Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına gələn Prezident burada aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuş orada geniş nitq söyləmişdir. Prezident İlham Əliyev demişdir: “Bilirsiniz ki, filarmoniyamızın bərpası bilavasitə Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü şəxsi göstərişi ilə olmuşdur. Məhz onun göstərişləri əsasında qısa müddət ərzində filarmoniya bərpa olundu indi ən yüksək dünya standartlarına cavab verir”. Dövlət başçımız bu çıxışında bəyan etdi ki, bizim xalqımız çox istedadlı xalqdır onun imkanları olmalıdır ki, öz istedadını, öz potensialını bütün dünyaya çatdıra bilsin. Prezident fəaliyyəti dövründə xalqımız üçün bu imkanların yaradılmasını mühüm vəzifə kimi qarşıya qoymuş bu istiqamətdə çox önəmli tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmişdir.

Dövlət başçımız xarici ölkələrə səfərləri zamanı həmin ölkələrin mədəni abidələri ilə tanış olur, onlara öz münasibətini bildirir. 2004-cü ilin mart ayında Özbəkistan Respublikasına səfəri zamanı Daşkəndin, Səmərqəndin qədim mədəniyyət abidələri ilə tanış olmuş, onlar haqqında öz fikir təəssüratlarını bildirmişdir. Bu, bir daha sübut edir ki, cənab İlham Əliyev dünya xalqlarının mənəvi dəyərlərinə yüksək hörmət məhəbbətlə yanaşır.

Kitaba cənab Prezidentin “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” redaksiya heyətinin ilk iclasında, eləcə də Atatürk Mərkəzinin açılışındakı iştirakı və oradakı çıxışları da daxil edilmişdir.

Maraqlı materiallar arasında dövlət başçımızın Azərbaycan Ədəbiyyatı və Azərbaycan Tarixi muzeylərindəki görüşlərini əks etdirən materiallar da var.

Kitabı vərəqlədikcə hiss edirsən ki, dövlət başçımız mədəniyyətin inkişafına kompleks şəkildə yanaşmışdır. Bu materiallar arasında Azərbaycanda həyata keçirilən mədəniyyət siyasətinin bütün konturları əks olunmuşdur. Yəni onların bir qismi bütövlükdə mədəniyyətimizə, digər qismi isə incəsənətin ayrı-ayrı sahələrinə, eyni zamanda, turizmin inkişafına dövlətimizin dəstəyini əks etdirir. Belə ki, burada cənab Prezidentimizin muzey işinə, musiqi sənətinə, teatr kino sahəsinə, kitabxana işinə dair fikir mülahizələri toplanmışdır.

Ölkə Prezidenti hansı mədəni tədbirdə iştirak edirsə, orada sənət adamları ilə görüşür, onların qayğılarını, ehtiyaclarını öyrənir, özünün münasibətini bildirir. Məsələn, “Muğam televiziya müsabiqəsi — 2007" qaliblərinin qala-konsertində iştirakı zamanı da səhnə arxasında gənc ifaçılarla görüşmüş onlara öz tövsiyələrini vermişdir: ”Muğam bizim milli sərvətimizdir. Azərbaycan xalqının sərvətidir... Biz öz tərəfimizdən hər şeyi etməliyik ki, bu gözəl sənəti qoruyaq, möhkəmləndirək. Bundan sonrakı nəsillər muğamın inkişafında öz rolunu oynayacaqdır".

Cənab İlham Əliyev bölgələrə səfərləri zamanı çıxışlarında milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına, tarixi abidələrin bərpasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyini xüsusi olaraq vurğulamışdır. Kitabda Şamaxı, Qazax, Gəncə, Quba, Ağdaş, Lerik, Yardımlı, Mingəçevir, Zaqatala, Balakən və s. rayonlarda Prezidentin çıxışları əks olunmuşdur ki, bu materiallarda da milli-mənəvi dəyərlərə xüsusi yer verilmişdir.

Maraqlı materiallardan biri də dövlət başçımızın “İçərişəhər” Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğunda və ətraf ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işləri ilə tanışlığını əks etdirir.

Xalça Muzeyinin yeni binasının təməlqoyma mərasimində Prezidentin çıxışı da kitaba daxil edilmişdir. Eyni zamanda, Prezidentin Muğam Mərkəzinin tikintisi ilə tanışlığını əks etdirən material da kitaba salınmışdır.

Mədəniyyət obyektlərinin yenidən qurulduqdan sonra açılış mərasimlərində Prezidentin iştirakını əks etdirən xeyli material kitabda öz əksini tapıb.

Kitabın II cildi cənab İlham Əliyevin “Mədəniyyət, ədəbiyyat, tarixi-mədəni irs və milli-mənəvi dəyərlər haqqında” fikirləri ilə açılır.

Sonra kitabın “Təbriklər” adlı bölməsi verilmişdir. Müxtəlif tarixi və bayram günləri münasibətilə Azərbaycan xalqına ünvanladığı təbriklərdə milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmət və məhəbbət dolu fikirlər vardır.

Kitabın digər bölməsi “Qanunlar” adlanır. Burada mədəniyyət incəsənət, eləcə turizm haqqında Prezidentimizin imzaladığı qanunlar öz əksini tapır.

“Fərmanlar”, “Sərəncamlar” bölmələrində isə dövlət başçımızın bu sahə üzrə imzaladığı fərman və sərəncamlar xronoloji ardıcıllıqla verilmişdir. Onlar arasında “Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında”, “Azərbaycanda kino sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında”, “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı və idman muzeyinin yaradılması haqqında”, “Bakı şəhərində Neft Muzeyinin yaradılması haqqında” və s. yüksək tarixi əhəmiyyətə malik Prezident sərəncamları da vardır.

Əlbəttə, kitabda mədəniyyət işçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində cənab Prezidentimizin fərman və sərəncamları xüsusi diqqət çəkir. Eyni zamanda, məşhur mədəniyyət xadimlərinin yubileylərinin keçirilməsi, mədəniyyət-incəsənət xadimlərinə fəxri adların verilməsi ilə bağlı Prezident sərəncamları da burada öz əksini tapmışdır.

Kitab “İdeal-Print” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Layihənin rəhbəri baş məsləhətçisi mədəniyyət turizm naziri Əbülfəs Qarayev, buraxılışa məsul mədəniyyət turizi nazirinin müavinləriTeymur Mehdiyev, Sevda Məmmədəliyeva, Ədalət Vəliyev, tərtibçilər Lətifə Məmmədova, Mayıl Əhmədov, elmi məsləhətçilər professor Teymur Əhmədov, dosent Əli Eyvazovdur.


Xalq qəzeti
.- 2008.- 20 noyabr.- S. 3.