Sankt Peterburqun Akademik Mariya Teatrı Heydər Əliyev Sarayında Məhəbbət əfsanəsi baletini göstərmişdir

 

Noyabrın 21- Bakıda, Heydər Əliyev Sarayının səhnəsində görkəmli bəstəkar, SSRİ xalq artisti, Azərbaycanın xalq artisti Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baleti göstərilmişdir. Tamaşanı bakılılara Rusiya teatrı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bəstəkar Arif Məlikovun 75 illik yubileyinin qeyd olunması barədə sərəncamına əsasən keçirilən təntənələrdə iştirak etmək üçün paytaxtımıza gəlmiş Sankt-Peterburqun Akademik Mariya Teatrının kollektivi təqdim etmişdir.

Bu da təsadüfi deyildir. Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsinin dünya səhnələrini fəth etməsi təxminən yarım əsr əvvəl məhz məşhur Mariya Teatrındakı ilk tamaşadan başlanmışdır. Azərbaycan Konservatoriyasında böyük Qara Qarayevin sinfini bir müddət əvvəl bitirmiş gənc bəstəkarın görkəmli türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı əsər müəllifə dünya şöhrəti gətirmiş dünya musiqi sənətinin korifeyləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. İndiyədək Arif Məlikovun baleti müxtəlif ölkələrin 60-dan çox teatrında göstərilmişdir. Bir çox teatrların repertuarında bu tamaşa indiyədək qalmaqdadır. Təbii ki, əsər bəstəkarın vətənində səhnələşdirilmişdir. İndi isə Bakı tamaşaçıları Məhəbbət əfsanəsi Sankt-peterburqluların ifasında baxmaq imkanı qazanmışlar.

Salona toplaşanlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar.

Məlum olduğu kimi, üçpərdəli baletin xoreoqrafiyası SSRİ xalq artisti, SSRİ dövlət mükafatları laureatı, professor Yuri Qriqoroviçə məxsusdur. Tamaşanın rəssamı SSRİ xalq rəssamı, SSRİ dövlət mükafatları laureatı, akademik Simon Virsaladzedir. Onların təqdim etdikləri Məhəbbət əfsanəsi, Rusiyanın xalq artisti Boris Qruzinin rəhbərliyi altında Mariya Teatrı orkestrin parlaq ifasında musiqi məhəbbətə, onun əbədiliyinə himn, böyük fəlsəvi mövzunu səhnəyə çıxaran əsər kimi qarşılanmışdır.

Bütün obrazların, ilk növbədə, Şirinin və Fərhadın lirik partiyalarının ifaçıları - beynəlxalq müsabiqə laureatı Yekaterina Osmolkina və Yevgeni İvançenko çox böyük məharət nümayiş etdirmişlər. Rusiyanın xalq artisti, dövlət mükafatı beynəlxalq müsabiqə laureatı Ulyana Lopatkinanın yaratdığı Məhmənəbanu obrazı da çox maraqlı idi. Ehtiras zəriflik, sevinc kədər, məhəbbət nifrət Məhmənəbanu obrazının mahiyyətini təşkil edir. Balerina bütün bunları tamaşaçıya çox gözəl çatdırmışdır.

Tamaşanın digər iştirakçılarının - İlya Kuznetsovun, Roman Skripkinin və başqalarının da ifaları çox yaxşı idi.

Tamaşaçılar onlara sevinc bəxş etmiş ifaçıların çıxışını gurultulu alqışlarla mükafatlandırdılar.

Xatırladaq ki, Məhəbbət əfsanəsi baleti noyabrın 22-də Heydər Əliyev Sarayında təkrar göstəriləcəkdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fasilə zamanı SSRİ-nin və Azərbaycanın xalq artisti Arif Məlikov ilə görüşdü.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Arif Məlikovu yubileyi münasibətilə bir daha təbrik etdilər.

Xalq artisti Arif Məlikov Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi, dövlətimizin başçısına və xanımına yaradıcılığı ilə bağlı disk və albom hədiyyə etdi.

Xalq qəzeti.- 2008.- 22 noyabr.- S. 3.