Azərbaycan qadınlarının xalqımızın tarixi taleyində, milli-mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşmasında rolu böyükdür

 

Noyabrın 25-i BMT tərəfindən qadınlara qarşı zorakılığa son qoyulması günü elan olunmuşdur. Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin Atatürk Mərkəzində keçirilən IV plenumunda komitə sədri Cəmilə Səttarova bildirmişdir ki, qadınların kişilərlə bərabər hüquq azadlıqlara nail olmaları problemi əsrlər boyu dünyanın mütərəqqi fikirli insanlarını, böyük dühaları düşündürmüş, narahat etmişdir. Qadın hüququ, qadın təhsili ilə bağlı məsələlər, ümumən qadının ictimai həyatda mövqeyi hər bir ölkə üçün demokratiyanın, cəmiyyətin ümumi inkişaf səviyyəsinin əsas meyarlarından sayılmışdır.

Ümummilli liderin "Azərbaycan qadını tarix boyu öz ağlı, zəkası, qeyrəti, isməti, fədakarlığı, mərdliyi, vətənpərvərliyi ilə millətinə, torpağına olan hədsiz məhəbbəti ilə tanınmışdır" - fikrini xatırladan Cəmilə Səttarova məhz Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkədə müstəqil, hüquqi və demokratik dövlət quruculuğunu genişləndirmək yolunda uğurlu addımlar atıldığını, o cümlədən qadın hərəkatına dövlət qayğısının gücləndiyini diqqətə çatdırmışdır.

Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının qadın problemlərinin həllində, onların hüquqlarının qorunmasında özünəməxsus rolu və zəngin təcrübəsi var. "Həmkarlar İttifaqları haqqında" qanunda təsbit olunmuş hüquqlara vəzifələrə əsaslanaraq həmkarlar ittifaqları təşkilatları öz nizamnamələrində bütün üzvlərinin məşğulluq sahəsində, əməyin mühafizəsində müdafiə hüquqlarının bərabərliyini nəzərdə tutan müddəalar əks etdirmiş, həmçinin gender problemini ayrıca məsələ kimi göstərmişdir. 2004-cü il dekabrın 28- AHİK-in 3-cü məclisində gender məsələsi müzakirə edilərək həmkarlar ittifaqlarının gender siyasəti konsepsiyasının işlənilməsi, işləyən qadınların ailə vəzifələrini daşıyan işçilərin müdafiəsi üzrə müsbət təcrübənin öyrənilməsi yayılması, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 183 156 saylı konsepsiyalarının ratifikasiyası üzrə yardımçı olmaq qərarları qəbul edilmişdir. AHİK-in İcraiyyə Komitəsinin 28 fevral 2006- il tarixli qərarı ilə AHİK-in gender siyasəti üzrə Konsepsiyası təsdiqlənmiş, "AHİK-in gender bərabərliyi qadın problemləri üzrə Mərkəz" yaradılmışdır.

Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi rəyasət heyətində 2008-ci il "Qadın ili" elan edilmiş, üzv təşkilatların əməli fəaliyyətlərində gender bərabərliyi və qadın problemləri ilə bağlı məsələlərə daha çox diqqət yetirilməsi tövsiyə olunmuşdur.

Cəmilə Səttarova bildirmişdir ki, son zamanlar ölkə başçısının mədəniyyətə olan qayğısı və diqqəti nəticəsində bu sahədə çalışanların əməkhaqları ardıcıl olaraq artırılır, bir sıra qocaman mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə, gənc istedadlara fərdi təqaüdlər verilir. Prezident İlham Əliyevin bu cür qayğıkeşliyi mədəniyyət işçilərində böyük ruh yüksəkliyi yaradır.

Azərbaycan qadınlarının III qurultayında çıxış edən YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva demişdir: "Bu gün Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən biridir. İqtisadi artım sürətinə görə Azərbaycan dörd ildir ki, dünyanın lider ölkəsidir. Bu inkişaf həyatımızın bütün sahələrində müşahidə olunur bu uğurlarda Azərbaycan qadınının böyük rolu, böyük payı var".

Azərbaycanın birinci xanımı gender siyasəti sahəsində əldə olunan uğurlara rəğmən bəzi problemləri, arxaik təsəvvürlərdən irəli gələn qüsurlu cəhətləri də kəskin tənqid etmişdir.

Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Cəmilə Səttarova ümidvar olduğunu bildirmişdir ki, gender problemlərini tezliklə həll etmək yolunda mühüm addımlar atılacaq, Azərbaycan qadınlarının cəmiyyətdə və ailədəki mövqeyində köklü müsbət dəyişikliklər baş verəcək.

Ailə, Uşaq və Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Aynur Sofiyeva, AHİK sədrinin müavini Cavanşir Alxasov və digər çıxış edənlər də Azərbaycan qadınlarının sosial yükünün ağırlığına baxmayaraq yenə də cəmiyyətimizin mənəvi dayağı funksiyasını ləyaqətlə yerinə yetirəcəklərinə əminliklərini vurğulamışlar.

Plenumda qarşıdakı dövrdə həyata keçiriləcək tədbirlər müəyyənləşdirilmiş, müvafiq sənədlər qəbul olunmuşdur. Ölkənin ayrı-ayrı regionlarında gender problemlərinin həlli ilə bağlı görülən işləri əks etdirən fotostendlər böyük maraq doğurmuşdur.

 

Azərbaycan.- 2008.- 22 noyabr.- S. 5.