Operamızın bənzərsiz Nigarı

 

Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında musiqi sənətimizin inkişafında böyük xidmətləri olan, Azərbaycan Dövlət və Opera Teatrında yaratdığı obrazlar qalereyasına görə adı mədəniyyət tariximizə əbədi həkk edilən SSRİ xalq artisti, müxtəlif mükafatlar laureatı Firəngiz Əhmədovanın anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə yubiley mərasimi keçirildi.

Tədbiri Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının prezidenti Azər Paşa Nemətov açaraq Firəngiz Əhmədovanın müxtəlif operalarda yaratdığı obrazların xarakterindən, möhtəşəmliyindən danışdı. O bildirdi ki, Firəngiz Əhmədovanın "Koroğlu" və "Sevil" operalarında yaratdığı Nigar və Sevil obrazları aktrisaya böyük uğur və şöhrət gətirməklə bərabər, bənzərsizliyi ilə də yaddaşlarda yaşamaqdadır.

Mərasimi professor Zemfira Qafarova aparırdı. Musiqişünas bildirdi ki, güclü, məlahətli lirik-dramatik soprano səsə malik olan Firəngiz Əhmədova təkcə teatr səhnəsində obrazlar yaratmayıb, o, həm kamera simfonik konsertlərdə, Azərbaycan televiziya radiosunda tez-tez çıxış edib. Azərbaycan aktrisasının sorağı keçmiş SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərindən, eləcə Bolqarıstan, Rumıniya Çexoslovakiyadan gəlirdi. Opera Balet Teatrının səhnəsində Firəngiz Əhmədova Bülbül, Məmmədtağı Bağırov, Lütfiyar İmanov, Xanlar Haqverdiyev, Gülxar Həsənova, Rəhilə Məmmədova, Rauf Atakişiyev, Firudin Mehdiyev başqa sənətkarlarla çiyin-çiyinə çalışmış, onların böyük sənətindən bəhrələnmişdir. 1946- ildən Azərbaycan radiosunun xorunda solist işləyən Firəngiz Əhmədova musiqi ifaçılığı sahəsində korifey sənətkarlardan biridir.

Opera və Balet Teatrında vaxtilə bir truppada çalışan xalq artistləri Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Qərinə Kərimova, Şahlar Quliyev çıxış edərək Firəngiz Əhmədovanın yaradıcılığından, onun Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə gətirdiyi yeni nəfəsdən danışdılar. Əməkdar incəsənət xadimi, jurnalist Fazil Rəhmanzadə Firəngiz Əhmədovanın yaradıcılıq xüsusiyyətlərindən söz açaraq belə korifeylərin həmişə nümunə olduğunu bildirdi.

Məclisin sonunda xalq artisti Firəngiz Əhmədova öz çıxışında onu təbrik edən sənət adamlarına, pərəstişkarlarına öz minnətdarlığını bildirdi.


Azərbaycan.- 2008.- 8 oktyabr.- S. 7.