Xuraman Qasımova: Dünyaya ikinci Müslüm Maqomayev gəlməyəcək

 

Azərbaycanın xalq artisti Xuraman Qasımova AzərTAc-ın müxbirinə məxsusi müsahibəsində demişdir: "Kədərli xəbərlərə hazır olmaq mümkün deyildir. Ruhən yaxın, həqiqətən istedadlı insanların dünyadan köçməsinə öyrəşə bilmirsən. Bu, baş verəndə isə kövrək xatirələr çözələnir səni bu insanla bağlayan hər bir məqam yaddaşında təzələnir"...

Xuraman xanım vurğulamışdır ki, Müslüm Maqomayevin yaratdığı musiqi mədəniyyəti tarixində bütöv bir dövrdür. Onun adı respublikamızın mədəni həyatının şanlı illəri ilə bağlıdır. Milyonların sevimlisi olan Müslüm dəyişkən dəb, tamaşaçıların ötəri marağı arxasınca qaçmırdı, yalnız istedadı təkrarsız ifasının cazibəsi ilə milyonların qəlbini fəth etmişdi. O, opera ariyalarını çox gözəl ifa edirdi. Estrada səhnəsində böyük şöhrət qazanmışdı.

Ağzınacan dolu zallar, qucaq-qucaq gül-çiçək, əfsanələr, çoxsaylı pərəstişkarlar Maqomayevin həyatının böyük hissəsi idi. Buna baxmayaraq, o, daxili ləyaqət hissinə sadiq olan öz istedadını düzgün qiymətləndirməyi bacaran, sözün həqiqi mənasında, çox təvazökar insan idi. O, səsi ilə deyil, qəlbi ilə oxuyurdu. Zənnimcə, dünyaya ikinci Müslüm Maqomayev gəlməyəcəkdir.

 

Azərbaycan.- 2008.- 28 oktyabr.- S. 4.