GDU-da kitabxana resurs mərkəzi yaradılıb

Gəncə Dövlət Universitetinin riyaziyyat-informatika fakültəsinin nəzdində pedaqoji heyətin dəstəyi ilə kitabxana resurs mərkəzi təsis olunub. Universitetin rektoru Elman Məmmədov bildirib ki, hazırda bütün respublikanın təhsil sistemi "boloniya" sisteminə keçməkdədir.

Onun sözlərinə görə, bu sistemin özəlliyi ondan ibarətdir ki, tələbə müstəqil şəkildə elmin sirlərinə yiyələnmək imkanı əldə edir: "Bu məqsədlə tələbələr üçün zəngin kitabxana, oxu zalı mütləq vacibdir. Universitetin hazırkı dərs vəsaiti resursları mükəmməl şəkildə deyil. Buna görə təhsil müəssisəsinin Elmi Şurasında qərara alındı ki, hər bir fakultənin nəzdində oxu zalları təşkil olunsun. Kitab fondumuzun bir hissəsi bu istiqamətlərə köçürülərək tələbələrin sərəncamına verilsin. Bu il ilk belə addım sözügedən fakultənin müəllim tələb heyəti tərəfindən atılıb".

Fakultə dekanı Əliqulu Quliyev qeyd edib ki, adıçəkilən məkanda müxtəlif bölmələr (riyaziyat, informatika, həndəsə, fizika və s.) üzrə 1000-dən artıq ədəbiyyat toplanıb. Eyni zamanda bura kompüter-internet vasitələri ilə təchiz edilib. Bundan başqa mövcud tədris proqramını mənimsəmək, eləcə beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya etmək üçün xarici dərs vəsaitlərinə müraciət etmək zəruridir. Bununla yanaşı, bu vasitələrdən yararlanmaq üçün kitabxanada pulsuz ingilis rus dilləri bölməsi fəaliyyətə başlayacaq. Burada toplanan ədəbiyyatlar arasında həm qədimi, həm müasir kitab vəsaitləri mövcuddur. Lakin hələki tələbələrin bu vasitələrdən yararlanması üçün geniş oxu zalı yoxdur. Artuq bununla bağlı ölkə rəhbərliyi Təhsil Nazirliyi qarşısında GDU üçün yeni kitabxananın tikilməsi məsələsi qaldırılıb. Bu yaxınlarda sözügedən problem öz həllini tapacaq".

 

Xalq cəbhəsi.- 2008.- 31 oktyabr.- S. 11.