"Leyli Məcnun" operasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans

 

AzərTAc xəbər verir ki, yanvarın 25-də Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyində mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə "Leyli və Məcnun" operasının tamaşaya qoyulmasının 100 illik yubileyi münasibətilə elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.
Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva artıq 100 ildir ki, opera teatrının səhnəsindən düşməyən "Leyli və Məcnun" operasının bu gün də aktuallığını itirmədiyini bildirmişdir. O qeyd etmişdir ki, neçə-neçə Leylilərin, Məcnunların yetişməsində, Azərbaycan ifaçılıq sənətinin inkişafinda böyük rol oynayan tamaşa Şərqin iki böyük dahisinin xalqımıza əvəzsiz töhfəsidir. Məhəmməd Füzuli və Üzeyir Hacıbəyov ruhunun pak, bulaq suyu kimi axıcı, büllur təmizliyi və nuru qəlbimizə, zövqümüzə dirilik verir. Tamaşanın hər qoyuluşunda bir canlanma, bir təlatüm, bir həyəcan yaşanır.
Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti Firəngiz Əlizadə Ü.Hacıbəyov yaradıcılığının bir məktəb olması ilə yanaşı, "Leyli və Məcnun" tamaşasının da neçə-neçə opera rejissorları, dirijorları, səhnə tərtibatçıları, opera aktyorları yetişdirən sənət meydanı olduğunu vurğulamışdır.
Tamaşanın rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev 100 il bundan sonra da "Leyli və Məcnun"u oynayan sənətkarların bu tükənməz qaynaqdan bəhrələnəcəyini bildirmişdir.
Konfransda çıxış edən ABŞ-dan gəlmiş bəstəkar, dirijor Con Heyns Ü.Hacıbəyov sənəti, onu yetirən xalqın böyüklüyü qarşısında baş əydiyini bildirmişdir. O qeyd etmişdir ki, mən ilk dəfə 5 il əvvəl Azərbaycanda olmuşam. Sənət adamlarının, muzey əməkdaşlarının təqdim etdikləri əsərlər əsasında "Azərbaycanın məhəbbət rəqsi" simfonik əsərimi yazmışam və bunu dahi Ü.Hacıbəyova həsr etmişəm. Qonaq Azərbaycan hökumətinin mədəniyyətə xüsusi qayğı göstərdiyini xüsusi vurğulamış və bildirmişdir ki, ev-muzeyin belə gözəl təmir olunması, şəhərinizdəki yeniliklər də buna parlaq misaldır.
Konfrans iştirakçıları Üzeyir Hacıbəyovun böyük ustalıqla, sonsuz sevgi və istəklə yaratdığı opera haqqında böyük qürur və həyəcan hissi ilə danışmışlar.
"Leyli və Məcnun" operasında 100 dəfədən çox Məcnun obrazını yaradan xalq artisti Canəli Əkbərov və 72 dəfə Leyli rolunu oynayan xalq artisti Qəndab Quliyevanın çıxışları da rəğbətlə qarşılanmışdır.
Sonda qonaqlar "Leyli və Məcnun" tamaşasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar təşkil olunan sərgiyə tamaşa etmişlər.

 

Azərbaycan.- 2008.- 26 yanvar.- S. 7.