Mustafayeva V.

 

Rəssam ömrü

 

Oktay Şirağa oğlu Murtuzayev 1952-ci ildə Bakı şəhəri, Balaxanı qəsəbəsində anadan olmuşdur. O rəssamlıq sənətinə orta məktəb illərindən - kiçik yaşlarından meyil salmışdır. Elə bu məqsədlə də 1968-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin boyakarlıq fakültəsinə daxil olmuş, 1972-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

O, 1975-ci ildən 1985-ci ilə qədər Şəhər Tərtibatı və Reklam İdarəsində tərtibatçı-rəssam işləmişdir.

Təhsilini davam etdirmək üçün Oktay Murtuzayev 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin bədii xalça fakültəsinə daxil olmuş, 1990-cı ildə həmin universiteti bitirdikdən sonra burada qalaraq universitetin tətbiqi sənət kafedrasında müasir metaldöymə üzrə müəllim işləmişdir.

1990-92-ci illərdə Oktay müəllim Türkiyədə Azərbaycan rəssamları ilə birgə yaradıcılıq sərgilərinin iştirakçısı olmuşdur.

O, 2000-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetinin təsviri sənət kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. 2003-cü ildə həmin universitetin sərgi salonunda onun fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilmişdir. Əsərləri ölkəmizdə və dünyanın bir

çox sərgi salonlarında nümayiş etdirilmiş, Türkiyə, İran, Rusiya, İtaliya, ABŞ və bir çox xarici ölkələrin şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır.

Oktay Murtuzayev respublikada keçirilən sərgilərdə fəal iştirak edir. O, 1997-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.

Ona yaradıcılıq yollarında uğurlar diləyirik!

 

Respublika.- 2008.- 9 yanvar.- S. 4.