Qabiloğlu E.

 

"Auksionların təşkili zəruridir"

 

Samir Qazıyev: "Bu, sənətimizi inkişaf etdirməyə imkan verər"

 

Fransa Mədəniyyət Mərkəzində heykəltəraşlar Arif və Samir Qazıyevlərin əsərlərindən ibarət sərgi açılıb. İlk dəfədir ki, burada heykəltəraşlıqla bağlı sərgi keçirilir. Sərgi eksponatları iki yaradıcı nəslin timsalında ata ilə oğulun heykəltəraşlıqda müxtəlif mövzulara fərqli baxışlarını ifadə edir. "Xalq Cəbhəsi"nə müsahibəsində gənc heykəltəraş Samir Qazıyev atasından fərqli baxışlarını heykəltəraşlıqda ifadə etməkdə mənfi bir şey görmür: "Həyat, yaradıcılıq bir yerdə durmur, daim inkişaf edir. Əsas odur ki, daim axtarasan, ortaya çıxardıqlarında hamını cəlb edə biləcək məzmun olsun".
Bu, ata ilə oğulun birgə ilk sərgisidir. Sərgidə Arif Qazıyevin 15 heykəltəraşlıq əsəri, Samirin isə 9 heykəli, 5 qrafik mövzuda əsəri nümayiş etdirilir. 37 yaşlı Samir Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq Texnikumunu bitirib, təhsilini İncəsənət İnstitutunda davam etdirib. Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Bu vaxta kimi xeyli sərgilərdə iştirak edib. Müxtəlif ideyaların, janrların vəhdətini yaratmağı sevir.
Əsərlərində müxtəlif materiallardan, o cümlədən mərmərdən, tuncdan və s. istifadə edir: "Hər işin öz fəlsəfəsi var. Şübhəsiz ki, yaradıcılıqda hər kəsin dəst-xətti bilinməlidir. Ağıllı tamaşaçı hər bir yeniliyi görür, qiymətləndirir".
Samirin ilk müəllimi atası olub: "İstedad hamıda olur, amma gərək çalışasan, zəhmət çəkəsən, yoxsa bir şey ortaya çıxmaz. Atamdan çox şey öyrənmişəm. Texnikumda Akif Əsgərovdan, institutda isə Fuad Salayevdən, Azad Zeynalovdan, Kamal Ələkbərovdan dərs almışam. Azərbaycan heykəltəraşlığının məşhur nümayəndələri var. Əsas odur ki, ənənə yaşadılır. İnanıram ki, gələcəkdə Azərbaycanda auksionlar yaranacaq, inkişaf edəcək. Bu amil bizə sənətimizi inkişaf etdirməyə imkan verər. Demək olmaz ki, bu sənətlə güzəran qayğılarımızı ödəyirik. Müxtəlif sifarişlər olur, beləcə dolanırıq".
Samir incəsənətin bütün janrları ilə maraqlanır: "Qədim dünyanın incəsənəti çox zəngin olub, bəzi nümunələri dövrümüzə kimi gəlib çıxıb. İnsan belə əsərlərə baxdıqca
heyrətlənir. İndi elə əsərlər ortaya qoymaq lazımdır ki, sabaha qalsın. Əsas odur ki, orijinal ideyanı yüksək sənətkarlıqla ifadə edəsən. Çalışıram heç kəsə bənzəməyim".
Onun əsərlərində ikili məzmun üstünlük təşkil edir: yəni tamaşaçı əsərin bir tərəfində canlandırılan ideyanın o biri tərəfdə davamını izləyir. Samir hind, qədim Misir mifoloji obrazlarını əsərlərinə məharətlə gətirir.
Arif Qazıyevin "Dəvəquşular", "Yatmış kişi", "Qarabağ şikəstəsi", "Canlı qala", "Oxatanlar", "Oyanış" və başqa əsərləri də uğurlu alınıb.

 

Xalq cəbhəsi.- 2008.- 29 yanvar.- S. 14.