Azərbaycanın nət di

 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası Heydər Əliyevin səyi və istəyi nəticəsində 2004-cü ilin yanvar ayında təmirdən sonra tamaşaçılara təhvil verildi

 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının yaranmasından 73 il ötür. Bu binanın mövcud olduğu zamandan bu günə qədər zəngin bir yol keçmiş, fəaliyyət dairəsi Azərbaycanla məhdudlaşmamışdır. Qeyd edim ki, filarmoniyanın binası 1910-1912-ci illərdə "İctimai toplantıların yay binası" proyekti kimi inşa edilmişdir. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1920-ci ildə pərakəndə fəaliyyət göstərən ansambllar, orkestrlər musiqi həvəskarları bu binada toqlandı. 1936-ci ildə SSRİ-nin (MDB) başqa respublikalarında olduğu kimi, Azərbaycanda da filarmoniya yarandı. 1936-1937-ci illərdə binada bərpa işləri götürülmüşdür.1937-ci il avqust ayının 11-də isə Xalq Komissarları Sovetinin 5021 saylı iclasının qərarı ilə AK (b) MK-dan xahiş edildi ki, Əməkdar İncəsənət xadimi Müslüm Maqomedoviç Maqomayevin adını əbədiləşdirməkdən ötrü Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına bəstəkarın adı verilsin. Elə həmin ildən Azərbaycan Dövlət Filmoniyası Respublikamızın mədəni həyatında əvəzedilməz rol oynayır. Filarmoniya milli klassik musiqiçilərin təkrarsız təbliğat ocağıdır. Bu möhtəşəm konsert təşkilatında 7 kollektiv fəaliyyət göstərir. Bunlar Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı, professor Rauf Abdullayevin rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Gülbacı İmanovanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası, Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Teymur Göyçayevin rəhbərliyi ilə Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri, Azərbaycan Dövlət Fortepiano Triosu, Azərbaycan Dövlət Simli Kvarteti, F.Əmirov adına əməkdar kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı Rəqs ansamblı, bu kollektivin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri orkestridir. Xatırladaq ki, Azərbaycan musiqisevərlərinin könlünü oxşayan bu möhtəşəm konsert təşkilatının binası 1996-cı ildən bəri təmir işləri ilə əlaqədar fəaliyyət göstərmirdi. 8 illik fasilədən sonra binada təmir işlərinə başlandı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsi səyi istəyi nəticəsində 8 aylıq təmirdən sonra 2004-cü ilin yanvar ayında təntənəli surətdə tamaşaçılara təhvil verildi. Açılışda Prezident İlham Əliyev, Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu, dünyaşöhrətli violençel ustası Mstivlav Rostropoviç, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəyli iştirak etmişdir. Filarmoniyanın təntənəli açılışına həsr olunan konsertdə dirijor Rauf Abdullayevin rəhbərliyi ilə Dövlət Simfonik Orkestri Gülbacı İmanovanın rəhbərliyi altında Dövlət Xor Kapellasının təqdim etdiyi konsert proqramı böyük müvəffəqiyyətlə qarşılandı. Proqramda Mstivlav Rostropoviçin ifasında İ.S.Baxın 2 saylı süitasında Sarabanda, Firəngiz Əlizadənin açılışa həsr etdiyi "İthaf" (ilk ifa), Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" operasına uvertüra, Q.Qarayevin "Yeddi gözəl" biletindən "Vals" "Yürüş", F.Əmirovun "Azərbaycan Kapriççiosu" Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" operasından "Çənlibel xoru" səsləndi. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası Respublikanın aparıcı konsert təşkilatıdır. Filarmoniya klassik musiqinin təbliği təşviqində müstəsna rol oynayır. Öz daxilində fəaliyyət göstərən kollektivlərdən əlavə, burada xarici ölkələrdən gələn məşhur solistlərin çıxışları mütəmadi olaraq təşkil edilir. Filarmoniyada keçirilən konsertlərin daha maraqlı təşkilində xaricdən dəvət olunan ifaçıların çıxışlarında böyük rolu var. Son iki il ərzində Azərbaycan Mədəniyyət Turizm Nazirliyi Filarmoniyanın müxtəlif kollektivləri ilə çıxış edən xarici artistləri respublikamıza dəvət edir. Bu siyahıda V.V.Andreyev adına Dövlət Akademik Rus Orkestrinin bədii baş dirijoru Dmitri Xoxlov, Norveç Opera Balet Teatrının solisti İngebörq Kosmo, xalq artisti, Vokalçıların Beynəlxalq Müsabiqələr laureatı Tatyana Pimenova, "Bazel" Musiqi Akademiyasının professoru, Fransız "Diapazon D, OR" mükafatı laureatı İvan Moniqetti, Ukrayna Milli Opera Teatrının solisti İrina Dats, İohann Ştaraus adına Vtana ansamblı, Ukrayna Respublikasının əməkdar artisti Oksana Dika, Rusiya Dövlət Akademik Böyük Teatrının solisti Marqarita Maruna, Türkiyə fleytaçısı Şefika Kutluer, almaniyalı dirijor Pyer Domentik Ponnellenin digərlərinin adı var.

 

Səs.- 2009.- 7 yanvar.- S. 12.