Mükərrəmoğlu M.

 

Moskvada Tahir Salahovun fərdi sərgisi açılmışdır

 

Bakı Mədəniyyət Turizm İdarəsinin rəsmi saytında bildirilir ki, yanvar ayının 21- Azərbaycanın məşhur rəssamı Tahir Salahovun Moskvada fərdi sərgisinin açılış mərasimi olmuşdur. Sərginin ekspozisiyasına Tahir Salahovun Azərbaycan muzeylərində, Tretyakov qalereyasında saxlanılan bütün əsərləri, o cümlədən Sankt-Peterburqun Rusiya Rəssamlıq Akademiyasında mühafizə olunan diplom işi daxil edilmişdir. Sərginin təşkilatçısı Yekaterina Mədəniyyət Fondudur. Baxmayaraq ki, sərgidə nümayiş etdirilən rəsmlər müxtəlif illərdə çəkilmiş əsərlərdir, onların böyük əksəriyyətini neft mövzusu təşkil edir.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyi Tahir Salahov 80" adlı kataloq da çap etdirmişdir. Kataloqda rəssamın əsərləri ilə yanaşı Tahir Salahovun ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşlərini əks etdirən fotolar da verilmişdir. Kataloq Prezident İlham Əliyevin Tahir Salahovun 80 illik yubileyinin bayram edilməsi ilə bağlı sərəncamı ilə açılır.

Qeyd olunur ki, Tahir Salahov zəmanəmizin çox məşhur rəssamlarından biridir. Onun yaradıcılığında Azərbaycan neftçilərinin ağır şərəfli əməyi ustalıqla tərənnüm olunmuşdur. Rəssamın portretlər qalereyasında ən məşhur mədəniyyət xadimləri Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Dmitri Şostakoviç, Mstislav Rostropoviç başqaları böyük ustalıqla işlənmişdir. Tahir Salahov öz natürmortlarına peyzajlarına, tamaşalara çəkdiyi dekorasiyalara görə xalqının böyük rəğbətini qazanmışdır.

Moskvada keçirilən sərgi bir neçə gün davam edəcək tamaşaçılar böyük rəssamın əsərləri ilə tanış ola biləcəklər.

 

Xalq qəzeti.- 2009.- 24 yanvar.- S. 7.