Günay

 

Dünyanı obyektivə alan hacı

 

Foto ustası Hacı Akif Ağavevin xatirəsinə həsr olunmuş sərgi keçirildi

 

Fotoqraf hər şeyi çəkə bilər. Əgər onun çəkdiyi nə olur, hansı mövzuya müraciət edir etsin, yaxşı alınırsa, zamanın sınağından çıxa biləcək bir əsərə çevrilirsə, bu foto kameranın deyil, fotoqrafın nailiyyətidir. Axı əsl foto ustasından yüksək peşəkarlıq, düşünülmüş iş, ilham və səbr tələb edilir. Bütün bu məziyyətləri dünyasını dəyişmiş görkəmli fotojurnalist Akif Ağayevə şamil etmək olar.

Ötən gün Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin təşəbbüsü ilə Fransa Mədəniyyət Mərkəzində onun xatirəsinə həsr olunmuş sərgi reallaşdı. Keçirilən sərgidə uzun illər sənətkarla birgə çalışmış Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, bütün Qafqaz Müsəlmanlarının şeyxülislamı Allahşükür Paşazadə, sənət dostları və ailə üzvləri iştirak edirdilər. Sənətkarın xüsusi bir orjinalıqla çəkdiyi fotolar arasında Azərbaycanın tarixi İçərişəhərin ümümi mənzərəsi, yerli və dünyada tanınmış şəxsiyyətləri qeyri-adi bir görünüşdə foto vasitəsiylə təqdimatı tədbir iştirakçılarının marağına səbəb oldu: "Balıqçı", "Dalan", Nənə, Şeyxülislam, Maestro Niyazi", Mistislav Rostrapoviç, Anar "Qaya", "Qədim küçə", "Qahirədə"," Yolda", Rafiq Babayev, "Yolda","Dostlar", Əhməd, "Bulaq", "Ovçu" ,"İstirahət","Qaynaqçı", "Bağban" və başqa bir sıra fotolar da sərgidə yer almışdı.

A.Ağayevin yaxşı sənətkar olmaqla yanaşı, həm də yaxşı bir dost olduğunu deyən Allahşükür Paşazadə bildirdi ki, o, ən çətin məqamlarda həmişə onunla birgə olub:" Çeçenistana, İrana, İraqa, Afrikaya və başqa bir sıra təhlükəli zonalara gedən zaman həmişə Akif yanımda olub. O, qorxmaz və igid bir adam idi. Dost yolunda həyatını qurban verməyə hazır idi. Onun bir müsbət cəhəti də o idi ki, elmə çox böyük diqqət yetirirdi. Dünyada baş verən hadisələri diqqətlə izləyərdi və tez bir zamanda nəticə çıxararaq fikrini bildirərdi. Bu bacarığına və istedadına görə də bir işi icad edərkən onunla məsləhətləşərdim".

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fəaliyyətinin Azərbaycanda, ümumilikdə Qafqazda və bir sıra xarici ölkələrdə tanıdılmasında A.Ağayevin əvəzsiz xidmətləri olduğunu söyləyən Şeyxülislam qeyd etdi ki, bu tanıtımda onun fotoları ilə yanaşı beyninin zəkasının məhsulu olan və qələmdən çıxan yazılarının da böyük rolu olub.

A. Ağayevin foto kamerasının həmişə işdə olduğunu deyən əməkdar jumalist Faiq Zəkiyev söylədi ki, onun fotoları qəzet və jurnallarda foto jurnalist kimi rəsmi şəkildə işləmədiyi illərdə belə dərc olunurdu:" Mədəniyyət, tarix, mənzərə, sənaye motivləri - ölkəmizin sosial- etnoqrafik simasını təşkil edən hər bir sahə A.Ağayevin obyektinə düşmüşdü. Əlindən lentli kameranı buraxmayan istər rəsmi jurnalist kimi işləyəndə, istərsə də heç bir idarəni təmsil etməyəndə belə respublikanın bütün rayonlarını gəzərdi. Onun bu məkanlarda çəkdiyi fotoların hər biri tamaşaçıda yaddaqalan təəssüratlar oyadır. Elə bunun nəticəsidir ki, Ağayevin süjetli kadrlarına baxdıqca baxmaq istəyirsən".

Qeyd edək ki, respublika və beynəlxalq miqyaslı foto-müsabiqə və sərgilərin iştirakçısı olan Akif Ağayev 3 may 1946-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1963-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Mirzə Fətəli Axundov Adına Azərbaycan Pedoqoji Dillər İnstitutunun filologiya fakültəsinə daxil olumuşdur. Axırıncı kursda oxuyarkən "Bakı" qəzetində ştatdankənar fotomüxbir kimi çalışıb.

İnstitutu bitirdikdən sonra, 1968-ci ildə o "Bakı" qəzetini "Mədəniyyət və İncəsənət" şöbəsinin müdiri vəzifəsinə qəbul olunub. Bu qəzetin ən populyar rubrikalarından biri olan "Axtarışlar və tapıntılar" silsiləsinin yaradılması ideyası məhz ona məxsus idi. Həmin illərdə A.Ağayev Bakı şəhərinin, Azərbaycanın tarixi, memarlıq abidələri haqqında, tanınmış mədəniyyət xadimləri, təzə-təzə yazmağa başlayan, hazırda isə bütün dünyada tanınan istedadlı yazıçılar, müğənnilər haqqında məqalələrinə görə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Akif Ağayevi "Qızıl qələm" mükafatı ilə təltif edir. 1976-cı ildə o APN (Aqenstvo Peçati Novosti) Azərbaycan bölməsinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib. 1988-ci ildən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin informasiya şöbəsinə rəhbərlik edib.

Bir neçə kitabın tərtibaçısı və müəllifi olan A.Ağayevin işlərindən biri Yunanıstanın Saloniki şəhərində keçirilən beynəlxalq foto sərgisinin devizi seçilib.

Moskvanın və butun Rusiyanın patriarxı II Aleksi onu xüsusi ordenlə təltif edib.

2003-cü ildə Azərbaycan Fotoqraflar Birliyininin ənənəvi mükafatı olan Уİlin ən yaxşı foto ustasıФ adına layiq görülüb.

 

Paritet.- 2009.- 10-12 yanvar.- S. 11.