Faiq Sücəddinov özünə yeni janr seçib

 

Bundan sonra o, mahnını müğənnilərə deyil, filmlərə yazacaq

 

Bəzi müğənnilərin mahnılarını dəyərdən salmasına görə narahat olan Faiq Sücəddinov ona görə də bir müddət mahnı yaradıcılığına fasilə verib. Yazılan mahnıların tamaşaçıya olduğu kimi çatdırılmadığını deyən bəstəkar bir çox müğənnilərin mahnıları bərbad vəziyyətə saldığını vurğuladı: "Əvvəlcə öz mahnılarımdan misal çəkə bilərəm ki, yazdığım kimi ifa olunmur. İfa zamanı özlərindən o qədər əlavə boğazlar artırırlar ki, adam yazdığını tanıya bilmir. Bundan da çox əsəbiləşirəm. Ona görə düşünürəm ki, daha böyük yaradıcılıq işləri ilə məşğul olsam yaxşıdır. Əslinə qalsa, bir çox müğənni peşəkar səviyyədə yazılmış mahnıları oxumaq istəmir. Çünki çətindir. Yüngül mahnılara meyil göstərirlər. Maraq göstərənlər bəzən hazır əsəri orijinaldan uzaqlaşdırırlar". Böyük əsərlər yazmağa iddialı olan bəstəkar fəaliyyətini sən demə, orkestr yaradıcılığına istiqamətləndirib. Eyni zamanda, bəstəkar kino sahəsində çalışacaq. O, çəkiləcək bir neçə filmə mahnılar yazacaq.

 

Üç nöqtə.- 2009.- 9 yanvar.- S. 13.