Qurbanqızı Z.

 

Azərbaycanda ilk layihə

 

Müasir dövr kommunikasiya vasitələrinin sürətli inkişafı, insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinin qloballaşması, inteqrativ dünya mədəniyyətinin formalaşması ilə səciyyələnir. Qlobal informasiya cəmiyyətinin qurulduğu dövrdə informasiyalaşdırma ölkəmizin dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli strategiya ölkəmizin hərtərəfli inkişafına, demokratik cəmiyyət quruculuğuna xidmət edir.

Kitabxana-mədəniyyətin normal fəaliyyət göstərməsinin mühüm şərti olan xüsusi sosial bir təsisat kimi həm də respublikamızın mədəni müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə imkan verir.

Bu gün mədəni siyasətin ənənəvi mədəni dəyərlərin qorunması sahəsində imkanlarının getdikcə məhdudlaşdığı bir zamanda kitabxanaların qorunması mühüm vəzifəyə çevrilir.

Təsadüfi deyildir ki, biliklər cəmiyyətində kitabxanaların rol və funksiyalarının müəyyən olunması, dövlətin intellektual kapitalının idarə edilməsi istiqamətində yeni-yeni layihələr həyata keçirilir. Belə layihələrdən biri də Azərbaycanda ilk dəfə həyata keçirilən kitabxana-kitab mağazasının təşkilidir.

Şəhərimizin Mirmehdi Seyidzadə adına Mərkəzi Şəhər Uşaq Kitabxanasında təşkil olunmuş kitabxana-kitab mağazasının açılış mərasiminə toplaşanlar, çıxış edənlər respublikada mədəniyyət sahəsində yeni informasiya texnologiyalarının əlverişli inkişaf perspektivləri, kitabxana-informasiya fəaliyyəti sahəsindəki yenilikləri xüsusi vurğuladılar.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev mədəniyyətlərin qorunub saxlanılmasının tarixi, sosial, etnik, mədəni və aksioloji əhəmiyyətindən danışarkən onun insan hüquqlarına riayət edilməsi məsələləri ilə də birmənalı şəkildə bağlı olduğunu dedi. Nazir qeyd etdi ki, müasir dövrdə humanist ideallara, indiki və gələcək nəsillər üçün əlverişli həyat mühitinin təmin edilməsinə yönəlmiş dəyərlər sisteminin təşəkkülü sivilizasiyanın taleyi üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətin həyatının bütün sahələrinə nüfuz edir, kitabxanalar da bu prosesdən kənarda qalmır.

Ə.Qarayev Azərbaycanda son illər kitabxana şəbəkəsinin inkişafı üçün dövlət səviyyəsində görülən işlərdən də danışdı. "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 oktyabr 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə "Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı" təsdiq edilmişdir. Mədəniyyət Turizm Nazirliyi Dövlət Proqramının icrasını təmin etmək məqsədilə pilot-layihə-kitabxana-kitab mağazasının yaradılması işini həyata keçirir. İnanıram ki, bu, bizim son işimiz olmayacaq. Kitabxana-kitab mağazası təkcə kitabxana şəbəkəsinin inkişafına, yetişməkdə olan gənc nəslin kitabxanalara marağının artmasına deyil, həm mədəniyyət ocaqlarının əlavə vəsait əldə etməsinə imkan verəcəkdir".

M.Seyidzadə adına Mərkəzi Şəhər Uşaq Kitabxanasının müdiri Rəhilə Rzayeva Dövlət Proqramına uyğun olaraq ilk layihənin keçirilməsi üçün rəhbərlik etdiyi mədəniyyət müəssisəsinin seçildiyindən məmnun olduğunu söylədi layihə haqqında ətraflı məlumat verdi: "Bu məqsədlə yaradılan kitabxana-kitab mağazasında respublikanın müxtəlif nəşriyyatlarında çap olunan ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanan nəşrlərin təbliği satışı həyata keçiriləcəkdir. Əhalinin artan informasiya tələbatını ödəmək məqsədilə Rusiya Federasiyasında nəşr olunmuş rus, ingilis s. xarici dillərdə elmi-populyar nəşrlər, uşaq ədəbiyyatı, bestsellerlər, ensiklopediya, lüğət, məlumat-sorğu ədəbiyyatı, elektron kitablar alınmışdır kitabxana-kitab mağazasında oxuculara təqdim olunacaqdır".

Onu da qeyd edək ki, kitabxana-kitab mağazasında müasir tələblərə cavab verən "Sərgi salonu", "Uşaq yaradıcılıq otağı" fəaliyyət göstərir.

Millət vəkili Elmira Axundova uzun illərdən bəri respublikada sistemsiz xarakter almış kitab satışına nəzarətin artırılmasına xidmət edən kitabxana-kitab mağazasının açılışını əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirərək qeyd etdi ki, bu gün Azərbaycanda kitabxana sistemi özünün canlanma dövrünü yaşayır. Kitaba münasibət dəyişməlidir. Biz uşaqlarımızı kitabxanalara, kitaba alışdırmalıyıq. Güman edirəm ki, kitabxana-kitab mağazasının açılması müasir Azərbaycan yazıçılarının ən gözəl nümunələrinin təbliğinə, satışına, onların dünya oxucusuna çatdırılması işinə təkan verəcəkdir. Mən cəfakeş kitabxana işçilərinə öz təşəkkürümü bildirir, onlara nailiyyətlər arzulayıram.

Sonda Bakı şəhəri 1 saylı orta məktəbin şagirdlərinin göstərdikləri səhnəciklər, söylədikləri şeirlər tədbir iştirakçılarında xoş ovqat yaratdı. Sabahımız olan fidan balalar gələcəyimiz üçün narahatlığın olmadığına bir daha əminlik yaratdılar.

 

Respublika.- 2009.- 18 yanvar.- S. 6.