Kazımova Z.

 

"Biz Azərbaycanı dünyaya açacağıq, dünyanı isə Azərbaycana gətirəcəyik"

 

Dövlətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasında informasiya texnologiyalarının inkişafına indiki zamanda ciddi önəm verilir. İnformasiya mübadiləsini genişləndirmək üçün bu yöndə işlərin aparılması məhz informasiya texnologiyalarının inkişafını zəruri edir. Ona görə biz dünyaya ölkəmizi təmsilçilikdən tutmuş onun maddi-mənəvi sərvətlərini milli-mənəvi dəyərlərini tanıtmağa qədər bu mühüm vəzifənin daşıyıcıları olmalıyıq. Artıq sürətli informasiya axını hər an yeni informasiya əldə etmək imkanı yaratmışdır. Müasir gənclik, müasir insan kompütersiz, informasiyasız cəmiyyətdən, dünyada baş verən hadisələrdən odur ki, uzaq düşür. Müasir elmi-texniki biliklərə yiyələnmək zəruridir. Məktəb ali təhsil müəssisələri bu işdə daha böyük rol oynamalıdır.

Azərbaycan Dillər Universitetində İnformasiya Resurs Kompleksi məhz bu sahədəki boşluğu doldurmaq məqsədilə yaradılmışdır.

Milli səviyyədə qlobal informasiya cəmiyyəti quruculuğuna yardımçı olacaq bu kompleksdə görüləcək işlərə elm, təhsil və mədəniyyətin informasiyalaşdırılması, Azərbaycanın gələcəyi üçün yüksək səviyyəli mütəxəssis kadrların yetişdirilməsinə kömək, respublikanın ali təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbələrinin elmi-tədqiqat işlərini himayə edən tədbirlərin (sahəvi videokonfranslar, seminarlar, təlimlər, təqdimatlar və s.) həyata keçirilməsi, Azərbaycan elm, təhsil və mədəniyyətinin təbliği, dünya elm, təhsil və mədəniyyət dəyərlərinin Azərbaycanda təbliği, mədəniyyətlərarası dialoq, milli-mədəni irsin mühafizəsi, informasiya mədəniyyətinin inkişafı və fasiləsiz təhsil, informasiya cəmiyyəti quruculuğunun etik aspektleri, beynəlxalq və regional əməkdaşlıq, dövlət strukturları ilə əməkdaşlıq kimi sahələri daxildir. Kompleksdəki mərkəzlərin hər biri öz spesifikası ilə yanaşı, Azərbaycan mədəniyyətinin, milli-mənəvi dəyərlərin təbliği istiqamətində işlərin görülməsinə də xidmət edir.

İnnovasiya Mərkəzi dünya təhsil sistemində aparılan innovativ tədbirlərin öyrənilməsi, Azərbaycanda tətbiqi və təbliği ilə məşğuldur.

Media Mərkəzi dünya media sistemi ilə qarşılıqlı əlaqə, Azərbaycan təhsil sisteminin demokratik əsaslarla inkişafına yardımçı olan media tədbirləri məqsədilə yaradılmışdır.

Türkdilli xalqların mədəni irsinin öyrənilməsi və təbliği, elektron mətnli məlumat bazalarının hazırlanması və xarici ölkələrə ötürülməsi, Azərbaycan folkloruna dair resurs bazalarının hazırlanması və İnternet şəbəkəsi vasitəsilə dünyaya yayımlanması üçün kompleksdə

Türkdilli xalqların folklor mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Əcnəbi xalqların folklor mərkəzi dünya xalqlarının mədəni irsinin öyrənilməsi, tərcüməsi və Azərbaycanda təbliği ilə bağlı işlər görür. Bu mərkəzdə ali təhsil müəssisələrinin tələbə-müəllim heyətinin iştirakı ilə mədəniyyətlərarası dialoq tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Kompleksə daxil olan elektron resurs mərkəzi elektron komplektləşdirmə, elektron kataloqlaşdırma, elektron mətnli bazaların yaradılması bölmələrindən ibarətdir.

Bu bölmələr, ümumilikdə, təhsil müəssisələrinin (universitet, kollec, məktəb, lisey və s.) elmi-tədqiqat işlərinin mövzularına müvafiq informasiya təminatını ADU-nun, eyni zamanda elmi nəşrlərinin tam mətnli məlumat bazalarının hazırlanması və dünya informasiya məkanına çatdırılması işini həyata keçirir.

Dünya standartlarına uyğun müasir məlumat - biblioqrafiya xidmətinin göstərilməsi (etibarlı elektron və ənənəvi mənbələrdən istifadə) üçün kompleksdə Məlumat-sorğu mərkəzi də yaradılıb.

Böyük Britaniya tarixi, elmi, mədəniyyətinə dair biliklərin verilməsi, iki dövlət arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və inkişafına yardımçı olmaq məqsədilə Britaniya mərkəzi də fəaliyyət göstərir.

ADU-nun bütün daxili strukturanun informasiyalaşdırılması, texnoloji təminat və şəbəkə xidmətinin təşkili, universitetin Global İnternet şəbəkəsinə çıxışının inzibati idarə edilməsi İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzi vasitəsilə həyata keçirilir.

Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin, milli-mənəvi dəyərlərinin müxtəlif vasitələrlə təbliği günün reallığıdır. Dünyada artıq informasiya cəmiyyətinin hakim olduğu bir vaxtda nüfuzlu universitetlər, müxtəlif ölkələrin təhsil ocaqları ilə əlaqələrin qurulması istiqamətində Azərbaycan Dillər Universitetində əsaslı işlər görülüb və bu iş davam edir. Dövlətin təhsil siyasətinin inkişafına, ölkəmizi biliyi, bacarığı ilə təmsil etmək üçün bu kompleksin əhəmiyyəti və rolu danılmazdır. Az vaxt ərzində kompleksə müraciət edənlərin sayı və onların müxtəlif sosial qruplara malik olmaları, tam mətnli elmi jurnallara maraq göstərmələri artıq uğurdan xəbər verir. Kompleksin açılışında ADU-nun rektoru, professor Səməd Seyidovun dediyi kimi: "Biz Azərbaycam dünyaya açacağıq, dünyanı isə Azərbaycana gətirəcəyik". Bu, artıq reallığa çevrilir.

 

Azərbaycan.- 2009.- 18 yanvar.- S. 8.