Mir Cəlal Paşayevin Gəncədəki ev muzeyində açıq dərslər keçiriləcəkdir

 

Görkəmli ədib Mir Cəlal Paşayevin Gəncədəki ev muzeyinin rəhbərliyi bu mədəniyyət ocağında açıq ədəbiyyat dərslərinin keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüşdür. Təşəbbüs orta ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji kollektivləri tərəfindən ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmışdır.

Qeyd edək ki, muzey gündən-günə maraqlı eksponatlarla zənginləşir regionda ən çox ziyarət olunan yerlərdən birinə çevrilir. Bu günlərdə muzeyə xeyli yeni eksponat gətirilmişdir. Ailəsi tərəfindən hədiyyə edilən bu eksponatların arasında yazıçının məktubları müxtəlif dövrlərdə vətənə göstərdiyi xidmətlərə görə təltif olunduğu medallar mükafatlar xüsusi yer tutur.

Muzeyin direktoru İradə İbayeva demişdir ki, açıq dərslər zamanı şagirdlər muzeydəki eksponatlarla tanışlıqdan əlavə, Mir Cəlal Paşayevin bədii, elmi pedaqoji fəaliyyəti haqqında yazılmış videodisklər vasitəsilə daha zəngin bilik əldə etmək imkanı qazanacaqlar.

 

Azərbaycan.- 2009.- 8 yanvar.- S. 5.