CELILOVA

Kamalqızı R.

 

İncəsənət mədəniyyətimizin ən dəyərli incisidir

 

"Azərbaycan inkişaf etmiş bir dövlət kimi bu gün mədəni sahədə də öz uğurlu nailiyyətlərini göstərməkdədir. Xüsusilə, mənəvi iqtisadi zənginləşmə prosesinin formalaşması bir daha xalqımızın ən böyük dəyrələrindəndir".
   Bu fikir dünən Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil, Ombusdman Aparatı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə səsləndi. Ombudsman Elmira Süleymanova "Mədəni hüquqların müdafiəsində ombusdmanın rolu" mövzusu ilə çıxışı zamanı bildirib ki, beş il bundan əvvəl gənc, müstəqil Azərbaycan Avropa Şurası kimi böyük bir qurumun üzvü oldu. Bundan sonra insan hüquqlarının yeni mexanizmi olan Ombusdman Aparatının yaranması baş verdi: "2006-cı ili xalqımız tarixi hadisələrlə dolu uğurlu bir il kimi yola salır. Bu bir il ərzində Azərbaycannın iqtisadi cəhətdən yüksək sürətlə inkişaf etməsi xalqımızın yaşayış tərzinə böyük təsir etmişdir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənablarının sosial-iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı regionların bütün sahələrdə böyük uğurlar əldə etməsinə səbəb olmuşdur. Həmçinin, bu inkişaf dövlət büdcəmizin surətlə artmasına gətirib çıxartmışdır. Eyni zamanda, dövlət rəhbəri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində böyük və uğurlu işlər aparmış, yaxın illərdə bu problemin sülh yolu ilə həll olunmasına şərait yaradılmışdır".
   E.Süleymanova ölkənin inkişafında mənəvi-iqtisadi zənginliyin ən vacib amil olduğunu vurğulayıb: "Mədəniyyət özü-özlüyündə cəmiyyətin tarixi inkişafının atributudur. Çünki milləti millət kimi tanıdan, məhz mədəni hüquqlarımız, mənəvi-iqtisadi zənginləşməyimizdir. Mənəvi-iqtisadi zənginləşmə olmadan millət kimi formalaşmaq olmaz. Mədəniyyət özü geniş məfhumdur. Dini, dili, adət-ənənəsi, sülhü idarəetmə mədəniyyəti və bir çox sahələr mədəniyyətimizin əsasını təşkil edir. Bu gün Azərbaycan bu mənada, hər kəs üçün, hər bir dövlət üçün nümunədir. Çünki müstəqil Azərbaycanın yaradıcısı olan ulu öndərimiz Heydər Əliyev siyasətinin davamçısı İlham Əliyev cənabları ölkədə ardıcıl və sürətlə uğurlu işlər aparmaqdadır".
   Milli Məclisin mədəniyyət məsələləri daimi komissiyasının sədri, millət vəkili Nizami Cəfərov "Mədəni hüquqların təminatı demokratiyanın əsası kimi" mövzusu ətrafında çıxış edərək bildirib Milli Məclisdə mədəniyyətlə bağlı qanunlar müzakirə olunur: "Milli Məclisə mədəniyyət və qanunlar üç mənbədən gəlir. Əsas mənbə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin hazırladığı qanun və layihələrə əsaslanır. Son vaxtlar mədəniyyət sahəsində böyük uğurlu işlər görülür. Ümumiyyətlə, incəsənətdə, mədəniyyətdə modernləşdirmə prosesi aparılır. Belə bir faktı da qeyd etmək istərdim ki, mədəniyyətə qanunvericilik sahəsi kimi baxmaq düzgün deyil".
   N.Cəfərov qanunvericiliyin ikinci mənbəsinin konvensiyalar olduğunu vurğulayıb: "Bu gün elə tarixi abidələr var ki, bu abidələr dünyada daha çox diqqət mərkəzində olur. Əsas odur ki, hər bir ölkənin tarixi abidəsi həmin xalq tərəfindən qorunmalıdır".
   Millət vəkili ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənablarının mədəniyyətimizə və mədəni abidələrimizə böyük qayğı göstərdiyini vurğulayaraq, bu günə kimi Milli Məclisdə 10-dan çox qanunun qəbul edildiyini bildirib: "Doğrudur, bu gün qəbul olunmuş qanunda bir neçə ildən sonra müəyyən dəyişikliklər edilməsi tələb olunur. Bunun səbəbi də Azərbaycanda iqtisadi inkişafın çox sürətlə getməsidir. Ümumiyyətlə, universal qanunlarla yanaşı, müəyyən sahələri əhatə edən qanunların da hazırlanmasına ehtiyac duyulur. Qanun həm də, həyata real nəticəsini verməlidir. Digər bir tərəfdən isə, qanunlar hazırlananda mütləq geniş müzakirə olunmalıdır".
   N.Cəfərov, həmçinin, "Mədəniyyət haqqında qanun"un 10 il bundan əvvəl qəbul edildiyini vurğulayıb və qeyd edib ki, bu qanunda elə müddəalar var ki, özünü doğrultmur. Məhz bu səbəbdən də, sevindirici haldır ki, həmin qanun Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən geniş surətdə işlənilir. Millət vəkili ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən mədəni irsimizin əsasının qoyuluşunda üç prinsipin olduğunu vurğulayıb: mədəniyyətimizin potensialının qorunub saxlanılması, müasir dövrə, müasir şəraitə mədəniyyətimizin uyğunlaşması və xüsusi istedadların fərdi qaydada qorunmasıdır. Bu prinsiplərin ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən uğurla həyata keçirildiyini qeyd edən N.Cəfərov Azərbaycanın mədəni inkişafında demokratik prinsiplərin əsas rol oynadığını bildirib.
   Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev "Mədəni irsin qorunmasında və təbliğində vətəndaş cəmiyyətinin rolu" mövzusu ilə çıxış edərək, xalqımızı qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə təbrik edib: "Bayramlarla başlanan il uğurlu olur. Azərbaycan xalqı 1993-cü il iyunun 15-də ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonra belə uğurlu illərlə yaşamağa başladı və bu gün çiçəklənən Azərbaycanın inkişafında əbədiyaşar rəhbərimiz Heydər Əliyevin siyasi davamçısı olan ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənablarının apardığı uğurlu siyasət, xalqımızın yüksək səviyyədə yaşamasına zəmin yaradıb".
   Sevindirici haldır ki, ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənabları "Müasir incəsənət muzeyinin yaradılması" haqqında imzaladığı sərəncam Azərbaycan mədəniyyət və incəsənət adamlarının sevincinə səbəb olmuşdur. Bu gün doğrudan da, görülən işlər milli-mədəni inkişaf konsepsiyasında öz əksini tapmaqdadır. Hər bir xalqın mədəniyyəti o xalqın inkişafını göstərir. Məhz bu səbəbdən də, bu gün respublikamızda iqtisadiyyatımızın inkişafı tələb edir ki, Azərbaycan mədəniyyəti qarşısında duran bütün problemlərin həllində birlik nümayiş etdirək.
   Görüşdə "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fuad Məmmədov, təhsil nazirinin müavini Elmar Məmmədov və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edərək, ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənablarının apardığı uğurlu siyasət nəticəsində respublikada gedən sürətli inkişafa dəstək olacaqlarını və Azərbaycan mədəniyyətinin bütün dünyada tanınmasına səy göstərəcəklərini bildirdilər.

 

Səs.-2006.-26 dekabr.-S.7.