Azərbaycanda milli azlıqların incəsənət festivalı açılmışdır

 

Dekabrın 6-da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və YUNESKO-nun ölkəmizdəki Milli Komissiyasının birgə təşkilatçılığı ilə muzey mərkəzində ölkəmizdə milli azlıqların Azərbaycan - doğma diyar adlı incəsənət festivalının açılış mərasimi olmuşdur.
İncəsənət bayramı münasibətilə iştirakçıları təbrik edən mədəniyyət turizm naziri Əbülfəs Qarayev bildirmişdir ki, YUNESKO-nun qərarı ilə 2006- il milli azlıqlar ili elan edilmişdir. Həmin qərar çərçivəsində dekabrın 8-dək davam edəcək festivala 250 nəfər qatılmışdır. Natiq vurğulamışdır ki, əhalinin çoxmillətli çoxkonfessiyalı tərkibi müasir Azərbaycanın mühüm reallıqlarından biridir. Təkcə Bakıda müxtəlif xalqların iyirmidən artıq mədəniyyət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Milli azlıqların yığcam şəkildə yaşadıqları rayonların, demək olar, hər birində bu cür mərkəzlər vardır.
Azərbaycanda milli azlıqlar yerli əhali ilə eyni hüquqlara malikdir, onlar olkəmizin mədəni irsindən eyni dərəcədə istifadə edirlər. Qeyd olunmuşdur ki, ölkəmizin rəhbərliyi azsaylı millətlərin xalqların inkişafı ilə əlaqədar böyük işlər görür. Bu istiqamətdə Azərbaycanda özünəməxsus etnik intibah ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ildə imzaladığı məlum sərəncamdan sonra daha geniş vüsət almışdır. Məlum olduğu kimi, həmin sənəddə etnik azlıqların təhsil, mətbuat, televiziya radio ilə xüsusi verilişlərin təşkili, tolerantlıq sair sahələrdəki hüquqları konkret şəkildə öz əksini tapmışdır.
Festival çərçivəsində Musiqi dünyası jurnalı tərəfindən hazırlanmış Azərbaycanın etnik musiqisi atlasının da təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Sənətşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədov videokasetdəki görüntülər barədə onun hazırlanmasında Musiqi dünyası jurnalının yaradıcı qrupunun fəaliyyətindən danışarkən diqqətə çatdırmışdır ki, qrup xalq musiqisinin toplanması, öyrənilməsi, yayılması, xəritələndirilməsi, sistemləşdirilməsi, kataloqlaşdırılması üzrə məqsədyönlü aparır. Bu cür kompleks tədqiqat musiqi folklorunun real şəraitini müəyyən etmək üçün zəruri olub, müxtəlif millətlərin birliyini təmsil edən vahid xalqın ictimai həyatı, əmək fəaliyyəti məişəti, coğrafiyası, etnoqrafiyası, mədəniyyəti ilə əlaqələri üzə çıxarır. Bütün bunların nəticəsi olaraq Azərbaycanın ənənəvi musiqi atlası layihəsi meydana gəldi. Layihənin məqsədi multimedia məhsulu formasında (Veb-sayt, DVD) Azərbaycanın ənənəvi musiqisinin sistemləşdirilmiş şəkildə məlumat bazasını yaratmaqdan ibarətdir.
Azərbaycan, ingilis rus dillərində təqdim olunan elektron nəşr Azərbaycanın ənənəvi musiqi mədəniyyəti haqqında bilikləri genişləndirir, xalqın müəlliflik hüququnu sənədlərdə əks etdirir.


Xalq qəzeti.- 2006.- 7 dekabr.- S. 6.