Moskvada Mikayıl Abdullayevin fərdi sərgisi açılıb

 

Moskvada, Rusiya Rassamlıq Akademiyasında görkəmli Azərbaycan rəssamı və qrafiki Mikayıl Abdullayevin fərdi sərgisi açılmışdir. Onun 85 illiyinə həsr olunan ekspozisiyanı Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Rusiya Rassamlıq Akademiyası ölkəmizin Moskvadakı səfirliyinin və Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin kömək və dəstəyi ilə təşkil etmişlər.

Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının prezidenti, məşhur heykəltaraş Zurab Sereteli açılış mərasimində çıxış edərək, yaradıcılığı bu gün də aktual olan görkəmli Azərbaycan rəssamının Rusiya paytaxtında fərdi sərgisinin təşkilindən məmnunluğunu söylədi.

Səfir Polad BüIbüloğlu həyatı Rusiya ilə sıx bağlı olmuş Mikayıl Abdullayevin əsərlərinin yenidən Moskvada numayişinə görə Rusiya Rəssamlıq Akademiyasına, Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təşəkkürünü bildirdi. O dedi: "M.Abdullayev görkəmli rəssamlar Səttar Bəhlulzadə, Toğrul Nərimanbəyov, Tahir Salahovla birlikdə Azərbaycan rəngkarlıq məktəbinin əsasını qoymuş sənətçilərdən biridir. Onun adı həmişə əsil klassik sənət rəmzi olmuşdur. Bununla yanaşı, onun yaradıcılığı son dərəcə milliliyi, əsil Azarbaycan ruhu ila seçilir. Rusiyada onu məhz buna görə sevirdilər".

Rəssamın aila üzvü S.Abdullayeva, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi L.Axundzadə, şərq Xalqları Muzeyinin prezidenti T.Taksa, dostları və sənət yoldaşları M.Abdullayevin xoşbəxt və çoxşaxəli yaradıcılıq taleyindən danışdılar. Bildirildi ki, SSRi xalq rəssamı, SSRi Rəssamlıq Akademiyasının müxbir üzvü, bir sıra yüksək dövlət

mükafatları ilə təltif olunan M.Abdullayev V.l.Surikov adına Moskva Rassamlıq institutunu bitirmişdir. Onun əsərləri Azərbaycan Incəsənət Muzeyində, habelə Moskvada Tretyakov qalereyasında, şərq Xalqları Muzeyinda və MDB, ölkələrinin muzeylərinda numayiş etdirilir. M.Abdullayev Azərbaycan rəngkarlıq tarixinə istedadlı kolorist, öz yaradıcılığında klassik təsviri sənət məktəbinin ənənələrini və dekoratizmin zəngin ənənəlarini ahəngdar şəkildə uyğunlaşdıran rəssam kimi daxil olmuşdur. O, "Kitabi Dədə Qorqud" dastanına, Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasına illustrasiyaları və digər bənzərsiz əsərləri ilə də məşhurdur.

Sərginin açılış mərasiminin sonunda Zurab Sereteli Polad Bülbüloğluya Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının "Layiqli" medalını təqdim etdi. Bu medal incəsənət xadimlərinə mədəniyyət və incəsənətin inkişafina böyük töhfələrinə görə verilir.

 

İki sahil.- 2006.- 2 dekabr.- S.6.